Itt az Origo szerkesztőségi értekezletének hangfelvétele

telekom

Az atlatszo.hu megkapta és közzéteszi azt a hangfelvételt, amely az Origo.hu keddi viharos szerkesztőségi értekezletén készült. Ilyen az, amikor Magyarországon feltehetőleg politikai nyomásra kirúgnak egy főszerkesztőt.

“Kicsit még szédelgek” – mondta kissé elcsukló hangon Sáling Gergő, az Origo.hu frissen eltávolított főszerkesztője a június 3-i szerkesztőségi értekezleten a beosztottainak, miután a cég vezetője, Vaszily Miklós (ő szólal meg először a felvételen) bejelentette: közös megegyezéssel távozik posztjáról a szerkesztőség vezetője. A többször gúnyos nevetésbe, vagy éppen tapsba forduló értekezleten Vaszily azt bizonygatta a hitetlenkedő újságíróknak, hogy a döntés valóban közös megegyezéssel született, semmilyen politikai nyomás nem játszott közre benne, és egyáltalán nincsen köze az Origo.hu Lázár Jánosról közölt cikkeihez.

“Nem kell olyanokat beleképzelni ebbe a sztoriba, ami nincs” – fakadt ki az értekezlet végén Vaszily, miután az újságírók már kissé indulatosan nem voltak hajlandóak elfogadni az integrált tartalomfejlesztési stratégiáról szóló mellébeszélést, rendre visszatértek a “mi történt” alapkérdésére, vagy éppen a felmondási lehetőségekről érdeklődtek.

Az Atlatszo.hu a hangfelvételhez a MagyarLeaks anonim szivárogtató platfomon keresztül jutott hozzá, és most vágatlanul közzéteszi. Úgy gondoljuk ugyanis, hogy jelentős közérdek fűződik ahhoz, hogy az ország egyik legnagyobb internetes hírportáljánál történtekkel kapcsolatban a közvélemény a lehető legsokoldalúbb tájékoztatásban részesüljön.

 • Janos Kocsis

  „(Felépült Orbán Viktor fantasztikus Magyarországa)
  Magyarországon alkotmányos puccsal megdöntötték a köztársaságot.
  Tehetünk úgy, mintha nem vennénk észre, de voltaképpen egy – a szó valódi
  értelmében – fasiszta állam jött létre, még ha nem is a maga szokványos,
  militáns valójában. A hatalom megszállta az ország minden egyes zugát és
  otthonát, ahogy befészkelte magát a lelkekbe is. Az új Alaptörvény
  felmutatásával úgy gondolja, hogy alattvalóvá tehet mindenkit, meghatározhatja,
  hogy milyenek legyünk, hogyan éljünk, megmondhatja, mit hogyan gondolhatunk és
  mondhatunk ki. Hogy mégis, mi a fasizmus? A szakirodalom szerint a fasizmus egy
  ókori hatalmi jelvény elnevezéséből a “fasces” szóból származik, amely
  eredetileg a teremtett világ egységét és a hatalmat szimbolizálta. Jelentése:
  az egyesült néptömeg, amely együttes akarattal engedelmeskedik az állam
  tekintélyének, amely a törvény és a nemzeti élet rendfenntartásának a
  legfelsőbb forrása. A fasizmus egy Mussolini által kiagyalt ideológia, ami
  politikai és társadalmi doktrínává vált. Gyűjtőneve lett először a
  nemzetiszocializmus német, olasz, spanyol és magyar gyakorlatának, majd később
  a Szovjetunió által leigázott országokban “fasisztának” nyilvánítottak
  mindenkit, aki szembehelyezkedett a bolsevizmussal.
  A fasiszta állam lényegében egy tekintélyuralmi rendszer, ami mindig
  valamilyen „szép új világ” felépítését tűzi ki célul, és ahol a cél elérése
  érdekében végrehajtott központosítás révén mindent egyetlen központi akarat alá
  rendelnek. A fasizmus a nemzet egységére, hősiességére, a szorgalmas
  honépítésre alapoz. A nácizmussal szemben a fasizmus nem szünteti meg, csupán
  korlátozza a szabadságot, a törvényes keretek sokáig fennmaradnak, nyíltan nem
  üldözik az ellenállókat és fizikailag nem kerülnek veszélybe a kisebbségek,
  zsidók és cigányok. A fasiszta hatalom az állampolgárok fölött áll, akiket
  alattvalóivá tesz, természetéből fakadóan elutasítja a sokszínűséget,
  elutasítja a nemzetköziséget, felsőbbrendű perspektívából szemléli a nemzeten
  kívül állókat, miáltal az országhatáron kívül ellenséges viszonyt teremt
  mindenkivel. A fasiszta állam mindig egy bizonyos erkölcsi értékrend követését,
  a tekintély tiszteletét várja el, rendet, fegyelmet és feltétel nélküli
  engedelmességet követel. Ennek kifejezetten örülnek azok, akik egyébként félnek
  a szabadság bizonytalanságától, a káosztól, a cél nélküli létezés ürességtől.
  A fasiszta állam legfőbb tartópillére a hazugság és a hazugságra
  épített központi propagandagépezet. A közmédia tevékenységének hála, a vezért a
  nép mindig erősnek, bölcsnek, igazságosnak, közvetlennek és emberinek látja,
  ezért rajonganak érte. Dacára annak, hogy a fasiszta rendszer leginkább egy
  szűk, kiváltságos körnek kedvez, a propagandának köszönhetően a fasizmus
  tömegbázisát mindig a lecsúszott közép- és kispolgári rétegek adják. A sikerben
  közrejátszik, hogy a fasiszta állam bűnözőként kezeli a náluk is
  szegényebbeket, a nyomorban élőket, ami mindig elégedettséggel tölti el azokat,
  akik saját balsorsuk egyik okát, és személyes biztonságuk legfőbb fenyegetőit
  vélik felfedezni bennük. Az ellenségképet meglehetősen egyszerű az
  elkeseredett, csalódott emberek tudatába építeni, a többség pedig mindig
  könnyedén fröcsögi ki magából a betáplált, primitív téveszméket. Így egyre
  kevesebben maradnak azok, akiket zavar, hogy az ismerőseik, barátaik zsidóznak,
  kommunistáznak és cigányoznak, mert egyre többen vannak meggyőződve arról, hogy
  minden baj forrása bennük és az egyéni szabadságot értéknek tekintő
  értelmiségben keresendő.
  A fasiszták általában gazdasági válság idején kerülnek hatalomra.
  Válságban az emberek fogékonyabbá válnak az ellenséggel való leszámolás
  ígéretére, ahogy sokkal nyitottabbak a felsőbbrendű nemzeti énkép befogadására
  is. A nép mindig nagyon hálás, ha a saját nyomorára egyszerűen érthető és
  hihető magyarázatot talál, ami mindig valaki másban testesül meg. A nácizmusban
  a felsőbbrendűség fantáziavilága mindig „faji”, a fasizmusban pedig „nemzeti”
  alapokon áll. A fasiszta állam nem kedveli az egyéniséget, rühelli az önállóan
  gondolkodó értelmiséget és csak azokkal a művészekkel tart fenn jó viszonyt,
  akik a rezsim szolgálatába állnak.
  A fasiszta állam nem hagy fel egészen a kapitalista gazdálkodással és
  a bolsevista tervgazdálkodás útját sem járja. A fasiszta gazdaságpolitika a
  klasszikus tanításokkal szemben mindig “unortodox” utakat járt. (A bankárok azt
  hitték, hogy Mussolinit könnyen térdre kényszeríthetik, ha nem folyósítanak
  neki hitelt. Azonban ez a hurok nem szorult a fasizmus nyakára. Olaszországban
  a pénzügyi rendetlenséget a rend és a fegyelem váltotta fel, a pénzhiányt belső
  erőforrásokkal, államkölcsönökkel küszöbölték ki.) A fasiszta állam legfőbb
  támogatói azok a nagytőkések, akik extraprofitot zsebelnek be a központosított
  állam által szabályozott piacon. Mindazonáltal a fasiszta gazdaságok és
  társadalmak hosszabb-rövidebb ideig működőképesnek, sőt, sikeresnek
  bizonyultak. A többség számára biztonságot és biztos megélhetést hoztak. De nem
  csak ezért voltak népszerűek. Az emberek többsége nehezen tűri a szabad
  versenyt, az egyéni szabadságot. Nehezen viselik, hogy kudarcaikért maguk
  legyenek felelősek, kényelmetlenül érzik magukat, amikor kiderül, hogy nem elég
  tehetségesek, hogy alulmaradnak. És egy versenytársadalomban mindig többen
  lesznek a vesztesek, mint a nyertesek. Sokkal kényelmesebb egy nagy közösség
  tagjaként közösen hinni valami nagy, szentnek tekintett célban, Istenben, vagy
  nemzetben. Ezért sokak számára megkönnyebbülést hoz, amikor az egyénnek nincs
  többé felelőssége, amikor azt átruházhatja egy bölcs vezérre.
  Egy fasiszta államnak nincs nemzeti konszenzussal elfogadott,
  demokratikus alkotmánya. Az ideológiai alapokon működő államban nincs független
  alkotmánybíróság, igazságszolgáltatás, rendőrség és sajtó, ahogy nincsenek az
  ilyen intézmények függetlenségét ellenőrző és biztosító hivatalok sem.
  Előbb-utóbb megszűnik a sztrájkjog, a szakszervezeti vezetőket üldözni kezdik,
  vagy megvásárolják őket kilóra, aztán megkezdődnek majd a koncepciós perek is. A
  fasiszta államban a parlament szerepe formálissá válik: egy szánalmas
  demokrácia színjátékot láthatunk, amihez az ellenzéki pártok asszisztálnak.
  Valójában rendeleti kormányzás működik: a kormánypárti képviselők megszavazzák
  a saját előterjesztéseiket, de semmiféle egyeztetést, vitát nem folytatnak,
  beleszólást senkinek semmibe nem engednek.
  A fasiszta hatalom első teendői között szerepel a jogrend új alapokra
  helyezése és a választási törvény megváltoztatása. Talán ezért fordulhatott
  elő, hogy fasisztákat demokratikus eszközökkel, még soha nem váltottak le.
  Mindazonáltal a társadalomnak jogában áll megvédenie a szabadságát.
  Széchenyi István szerint:„Minden nemzetnek olyan kormánya van, aminőt
  megérdemel. Ha valami oknál fogva ostoba vagy komisz emberek ülnek egy bölcs és
  becsületes nép nyakán, akkor a nép azokat a silány fickókat minél hamarabb a
  pokol fenekére küldi. De ha egy hitvány kormány huzamosan megmarad a helyén,
  akkor bizonyos, hogy a nemzetben van a hiba. Akkor az a nemzet aljas vagy
  műveletlen.”

  • Katalin Sztanko

   És az egészben az a legdurvább, hogy az olasz társadalmon ez máig rajtahagyta a bélyegét… tipikusan egy tehetetlen, változni nem tudó társadalom.. a korrupció kiterjedt, elfogadott, a politikusok (+a maffia) különösebb ellenállás nélkül élősködnek az országon. a korrupció következtében az államadósság az egekben, az adók az egekben, és ennek következtében a bérek sem valami magasak a többi európai országhoz képest.

   az a baj,hogy ez egy spirál.. az ily módon “betanított” társadalmat évtizedekig nem lehet kimozdítani a tehetetlenségéből.

   • lézeres

    És az egészben az a legdurvább, hogy a magyar társadalmon ez máig
    rajtahagyta a bélyegét… tipikusan egy tehetetlen, változni nem tudó
    társadalom.. a korrupció kiterjedt, elfogadott, a politikusok (+a
    maffia) különösebb ellenállás nélkül élősködnek az országon. a korrupció
    következtében az államadósság az egekben, az adók az egekben, és ennek
    következtében a bérek sem valami magasak a többi európai országhoz
    képest.

    az a baj,hogy ez egy spirál.. az ily módon “betanított” társadalmat évtizedekig nem lehet kimozdítani a tehetetlenségéből.

    Így már ok 😉

  • épészmérnök

   Ez természetesen nagyon jó leírás, mintha Bartusnál már olvastam volna. Azért egy ponton hadd szóljak közbe: Augusto Pinochet annyira elbízta magát, hogy népszavazást írt ki, amit bebukott.

 • Haris György

  Ez üzleti döntés volt. Értem. Erre üzleti választ kell adni.Én számhordozással elhagyom a Telekomot és a konkurrenciánál kötök új szerződést. Ha mások is erre a döntésre jutnak, akkor azt érteni fogja a Telekom tulajdonosa. Üzletileg. természetesen…

  • forgomorgo

   Szerintem ez az egyik helyes reakció egy ilyen ügyre. Én a vezetékesemet fogom lemondani, mert én eleve nem T- mobilos vagyok.

  • Partizán

   Jól beszélsz !!

  • hüje

   Kemény. Most készítik a késeket a harakirihez Németországban.

 • Szintagmaar

  nem vagyok biztos benne, hogy akármelyik top minőségű újság vagy más médium ne küldene el egy főszerkesztőt, ha ilyen óriási üzlet múlhat a dolgon. tényleg.

  • A Jó Meglepően Izmos Hercege

   Akkor ne üzemeltessen újságot.

   • hüje

    Szerintem létezik az összeg, amiért szívesen eladnák neked.

  • http://obtaindualcitizenship.com/ Tucanus Maximus

   ha ezen múlik, akkor ott nagy baj van. Egyébként a német cégeknek borzasztó kemény szabályoknak kell eleget tenniük, amikor banánköztársaságokkal üzletelnek, lefizetnek, vagy az alkalmazottaikat fenyegetik. bizony.

   • Szintagmaar

    az osztrák tulajdonú munkahelyem bécsi központjában a takarítónő is min 2x annyit keres, mint én. ez nem fair, de ez van. és egy 200 milliárd forintos üzletért itthon akár haza is vágnának valakit, nemhogy kirúgják. lézerjani a fikáját is megenné, de 40 milliárdos norvég pénzért még akár eus jogot is sérthet, ha eljut odáig.

    • http://obtaindualcitizenship.com/ Tucanus Maximus

     persze, értem én. A profit naná, hogy felülír mindent. Amíg ki nem derül a turpisság, mert akkor bizony fejek szoktak hullani Németországban. Természetesen ettől mi elszoktunk, de sajtóügyekben nagyon szoktak vigyázni a németek, meg eleve képben vannak a magyar sajtóviszokról(erről tettünk), tehát hidd el nekem, felkapják a fejüket a részvényesek, hogy eztakkormosthogy? A botrány nem jó hívószó, ahogy a magyar vezetés szó nélkül kirakott egy szerkesztőt, a részvényesek pont egy mozdulattal rakják ki a gyarmati igazgatóságot, ha egy darab komoly helyen elhangzik, hogy kiket és hogyan támogatnak. Aztán lehet, hogy csak reménykedek, de a németek kényesek az ilyesmire nagyon.

     • atsas70

      Főleg ha valamelyik német újságíró rákap a témára és elkezdi forszírozni ezt a dolgot. Nem vetne jó fényt a DT-re, hogy egy tulajdonában lévő médiában, cenzúrát kényszerít az alkalmazottakra.

 • Janos Kocsis

  az orbán-terror minden döntése (is) üzleti döntés, mert az egész országot, és a hozzá tartozó már szinte aberrált társadalmat, csak üzleti érdekből kebelezték be… orbán mindent politikai érdekből csinál, pontosabban csak gátlástalan üzletpolitikai érdekből…!

  • szorokin

   nem.

   orbán hatalmat akar. minden felett. mindent irányítani akar. ő egyedül. mindent.

   • Pierre

    Ezt a hülye is látja, csak a sok bamba fidesz-választó nem.#

 • hamlet

  Az origot meg lehet érteni, ez egy vállalkozás… pénzt kell termelnie. Az országnak viszont hosszú évtizedekre vége, a fél-ázsiai csürhe átvette az irányítást – már nincs visszaút.

 • Rock Out!

  Nagyon kellene egy jó leirat a hangfelvételről…

  • rtlosz

   Egyet értek.

  • https://soundcloud.com/olgawagner Olga Wagner

   szerintem is! nevekkel!

 • Klinkerhoffen

  Hideg, rideg beszéd az elején …. H. G. Wells-i értelemben.

 • kaboca

  Ez történt eddig:

  A Deutsche Telekom magyarországi leányvállalatához, a Magyar Telekomhoz tartozó Origó lehozza Lázár János kétmilliós utazási költségeiről szóló cikket.

  Lázár János a következő meglehetősen szokatlan nyilatkozatot adja ki: „Mindenkeppen szeretnék Pethő Andrásnak, az origo.hu újságírójának legalább a mai napon egy kis élvezetet szerezni, ezért a megnevezett utak során felhasznált két millió forintot rögvest az állami költségvetés rendelkezésére bocsátom.”

  Váratlanul leváltják az Origó főszerkesztőjét, Sáling Gergőt.

  Sáling Gergő sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánja a Válasz.hu-nak, hogy politikai nyomásból kifolyólag egyezett volna meg közösen az eltávolításáról.

  Lázár János parlamenti meghallgatásán a VS.hu tudósítása szerint elhangzik, hogy a kormány átfogó vidékfejlesztési informatikai fejlesztést tervez minden háztartásba a Deutsche Telekommal közösen.

  • szorokin

   egy lényeges adat a képlethez:

   “Lázár mindkét bizottsági meghallgatásban hangsúlyozta, hogy a
   miniszterelnökséghez tartozik annak a 300 milliárd forint értékű
   stratégiai megállapodásnak a felügyelete is, amit a Deutsche Telekommal
   kötött a kormány, és az a lényege, hogy széles sávú internetet akarnak
   biztosítani mindenhol az országban.” – http://www.origo.hu/itthon/20140604-lazar-janos-meghallgatasa-a-nemzetbiztonsagi-bizottsagban.html

   • Perry White

    Ugyan már….véletlenül voltak ugyan abban a szállodában

    • Perry White

     de ha mégse és tényleg a meghallgatáson elhangzottaknak bármi köze is lenne a leváltáshoz, akkor azt a DT csinálta és önszorgalomból és ehhez még el-dzséj sem kell, ez üzleti diplomácia

 • Perry White

  A képlet nagyon egyszerű.Ahogy a boss is mondja, ez egy folyamat.Feltehetőleg a szokásos multis pushingolós-kutyaszorító játék mozgatja a folyamatot: a tulajdonos mostanában nem akar már befektetni, de eredményeket vár.Boss és kisboss ezért van totál becidrizve, a semmiből kéne valamit csinálni és ezt nehéz kérni, kommunikálni és főleg elfogadtatni.Feltehetőleg még nem született döntés valamely terv alapján,hogy mégis melyik üzletág fog melyikbe beolvadni, de a redundanciák megszüntetése a cél és ennek egyik leghatékonyabb módja, ha az emberek maguktól távoznak – és akár kapóra jön egy el.dzséj. miatti para is.A nagy számok törvényei alapján most úgy fest nekem: a hangsúlyt a life.hu-ra akarják tenni, mert a TVs-netes portál a trendi, abban biztos több pénz van, ha más nem a csatorna indirekt előfizetési díjai miatt.Tehát elvileg olcsón akarnak szerintem mindenkit a life és ozone erdőbe bevinni…az önérzetesek – tehát problémásak – kiugrálnak, aki marad annak pedig akár fát is lehet majd vágni a hátán és írja majd a jó kis magazin anyagokat.A cég mindenképp jól jár.Persze kivéve, ha mindenki kiugrik…

  • http://batman-news.com/ Integralt tartalomfejlesztes

   Ez egy folyamat, ez így teljesen helytálló, látható: Lázár a Telekommal akarja bevezetni a netet minden magyar háztartásba: ez tudhatóan egy tárgyalásos folyamat eredménye. Val’szeg szólt, hogy amennyiben Sáling marad, akkor más lesz a partner. Ez a kirúgás tehát egy folyamat eredménye.

   Egy biztos, az Origo és a sajtószabadság, ezzel együtt a jogállam/ demokrácia maradéka végleg megszűnt. Kár érte, de megtörtént.

   • Perry White

    Ha van egy alkalmazottad, aki a cégcsoporttal kapcsolatos ügyeket piszkálja és megvan az esélye,hogy esetleg nem jó fényt vethet a cégre vagy ronthatja az üzletet,akkor még odaszólni sem kell,mert nem kérdés, hogy a 300 milliárd vagy a főszerkesztő.Ez nem politika vs. sajtószabadság, hanem üzlet vs. sajtószabadság kérdése és nem történt volna másképp ha mások a történet egyéni szereplői.Boss nem véletlenül emlegeti,hogy van másik üzletág is….Ebben az esetben (is) a pénz döntött és nem pedig a politika.Persze ezt face to face nem lehet megmondani az alkalmazottaknak, mert a végén még báboknak vagy rabszolgáknak gondolnák magukat vagy esetleg azon kezdenének gondolkodni, hogy mégsem minden fenékig tejfel, ahogy azt jó lenne hinni.A kutya majdnem rámorgott a gazdira, ezért hát el lett altatva

 • lényeglátó

  Mérget
  karmol a szívekre, gyilkolható hazugságokat köp a lelkekbe, gyilkol, de
  gyilkossága másoknak lesz tragédiája, rabol, de erkölcsbíró marad, hazudik, de
  igazság bajnokának ünneplik, s a tömegek népszerűsége öleli körül. Ez az ezerarcú véres bohóc, mérhetetlen
  arányú zsivány: a demokratikus tömegszerelem legcirógatottabb kedvence: a sajtóbandita!

  Újságíróink
  igen nagy részének nincs meg a kellő kultúrája, s az ezzel járó morális
  felelőssége! Erkölcstelen, imfámis, és őrült dolog, hogy erre a pályára
  rászabadulhasson minden analfabéta, morális hulladék, bomlott idegzetű
  szerencsevadász. Szabó Dezső Virradat 1921. 02. 06. Kohn és Grün vita!

  • ingyenebed

   mi van rhdt náci?
   szabó dezsőt idézgetünk?

 • forgomorgo

  Szerintetek van olyan demokratikusnak vélt ország, ahol egy ilyen leváltást be mernek vallani politikai döntésként? Amennyiben szakmai stratégiai váltás miatt történik, nagyon vigyáznak, hogy olyan időpontot válasszanak, amikor nem lehet ráhúzni a politikai nyomást.

 • adamver

  A T csoport kapta meg az On-line pénztárgépek. Sok pénz ez. Minden pénztárgép után 2650Ft/hó, az előfizetési díj. Ezt ne feledjük…..

  • ingyenebed

   jogos a felvetés…

  • Ppix

   Rosszul tudod. Nem a T csoport kapta meg a pénztárgépeket. Hanem kitúrták őket ebből a bizniszből. Lásd elvett engedélyű pénztárgép cég.. Nem ennyire egyszerű ez az ország, bonyolultabban lop itt a maffia.
   Valamint:
   http://444.hu/2014/06/05/a-telekom-mar-tavaly-atengedte-az-origot-a-kormanynak/

   • adamver

    Sajnos nem. 2 helyen fizetem a díjat a T-mobilnak.

 • Károly Bihari

  Meglehetősen beszédes és meggyőző Sáling Gergő felmentett főszerkesztő ” Kicsit még szédelgek” – a hírek szerint – elcsukló hangon tett nyilatkozata. Feltehetően a felmentése okán érzett elégedettségéről, legbensőbb érzéseiről mindent kifejez az idézett tőmondat. Csak az okok, az igazi okok, a “közös megegyezéssel” történt munkaviszony megszüntetés valódi okának, hátterének feltárása hol késik ebben a “homályban”? Ki kellene teríteni a lapokat.

 • Péter István

  A Medgyessy-Gyurcsány-Gurcsány-Bajnai kormányok idején közel 250 ezer ember vesztette el a munkáját, kifejezetten emiatt, szól valaki, tüntetett valaki, senki. A másik dolog persze, hogy egy kapitalista cégnél nem a beosztott dirigál, hanem a főnök, legvégső esetben pedig a tulajdonos. Hazudni és rágalmazni viszont alapjog.

  • atsas70

   Leszarom, mi volt korábban! Most erről van szó.

  • Ferenczi Krisztián

   Volt osztályfőnökömet idézném: “Azért, mert a másikat befeketíted, te még ugyanolyan fekete maradsz.”
   Egyébként ezt a 250 000-es számot honnan szeded, meg miről beszélsz? Hivatkozást.

 • č

  Respect az átlátszónak, hogy átjátszotta! Lehet valahogy anonim módon támogatni titeket?

  • Flying Dutch

   Igen, lehet. Felmész az oldalukra és PayPal-en keresztül tudsz nekik utalni. Én már 2. éve küldök nekik pénzt. Megérdemlik.

 • stampli

  Csak azok számára nem egyértelmű, hogy nem volt választása a vezetésnek aki nem vezetett céget.
  Itt nem egy eszméről hanem több száz ember megélhetéséről szól minden itthon érdekelt multinál van egy sanzonbizottság akik a “józan belátásuk” szerint próbálják kézben tartani a dolgokat mert a kecskének és a káposztának is meg kell maradnia.
  Nem értek egyet azzal ami történt, de nem tudom hibáztatni azt aki nem szeretné elvágni magát az elkövetkező 8-10 évre gazdaságilag nincs kétségem afelől, hogy ha a főszerkesztő nem megy akkor a komplett vezérkar megy mondjuk jövő hétfőn.
  Nyilván mindenki kereshet más munkahelyet, de szaros kétmillió forintért nem tudom érdemes e felrúgni esetleg több tucat családi békéjét.
  A téma súlya nem áll egálban a várható következményekkel ezért szerintem butaság volt ebben a formában Gergőtől ilyen nyíltan szembe brunyálni a széllel.

  Ezt a sztorit lehet, hogy más csatornákon pl. itt kellett volna inkább feldobni és akkor más színben tűnik fel aki átveszi.
  Ma többfrontos akna munka folyik ebben az országban és aki rossz stratégiával lép fel az ölébe kapja a gránátot.

  Hangsúlyozom ettől még elítélem ami történt, de több stratégiai érzék kell, jelenleg szerintem ennek az országnak nem hősökre és mártírokra van szüksége.

  • Flying Dutch

   És szerinted hol van a határa a meghunyászkodásnak és az elvek feladásának? Meddig lehet azt mondani, hogy ez még belefér, ennyit még elnézünk a hatalomnak, hiszen mindenkinek élnie kell valamiből? A független sajtó munkatársainak ebben különösen nagy a felelőssége, hiszen nyilvánosság nélkül azt csinál velünk a mindenkori hatalom, amit csak akar. A nyilvánosság ereje az egyetlen ami a gátlástalanabb politikusokat még úgy-ahogy visszatartja valamennyire. Így is már a média túl nagy részét hajtotta befolyása alá a kormány. Az ország jelentős része, akik nem férnek hozzá a nethez vagy több alternatív hírforráshoz, szerintem nagyjából semmit sem tud a Fidesz meg a kormány viselt dolgairól.

   • hüje

    “A nyilvánosság ereje az egyetlen ami a gátlástalanabb politikusokat még úgy-ahogy visszatartja valamennyire”

    HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA

  • atsas70

   A diktatúrák mindig kis megalkuvásokkal jönnek létre, aztán meg már nem is kell megalkuvás, mert megkapod az utasítást és kész. Ha nem tetszik mehetsz, ha ezek után meg még ugatni mersz, akkor mindenhol fekete seggű leszel és max. külföldön lesz esélyed bármit is csinálni. A kádári rendszer is így működött, csak mielőtt kiengedtek volna, még aszaltak egy kicsit.

  • sumatra

   Ez nem Lázár 2 milliós szállásköltségről szól, hanem hogy lehet-e cikket írni egy-egy politikus visszaéléseiről, vagy kussolni kell.

  • The Hanged Man

   Részemről az origo (meg a Telekom) +bhatja a káposztáját.

 • mezotur59

  Nem értem miért köntörfalaznak ahogy hallom mindenki!Miért nem mondja ki egyik ott ülő ujságíró sem az igazat?

 • meek

  Az a borzasztó, s egyben a 22-es csapdája is, az ilyen történetekben, hogy erősíti azt a hitet az egzisztenciájukat, állásukat, élet-lehetőségeiket, karrierjüket, családjuk megélhetését jogosan féltő emberekben: van miért félniük. Így a nyílt kiállásuk sajnos önmagukra nézvést kontra produktív lehet. Így hát marad a néma csend..

 • Gábor

  ” Ti a vállalatot a szerkesztőséggel azonosítjátok. Ezt a falat le kell bontani……. Nem akarom , hogy sokan a fal alá kerüljetek. ” Nem pontosan idézve.. — Szerintem ez elég egyértelmű, akár abba is hagyhatták volna megbeszélést. Vagy is innentől kezdve a Magyar Telekom és a Deutche Telekom is beszólhat nekünk. Tetszik vagy sem. Majd megmondják meddig és miről lehet kritikát írni a mindenkori hatalommal szemben…..lehet…lehet…lehet…ézt is még……… most már nem.

  • Perry White

   Minden elismerésem azoknak, akik felálltak és otthagyták a céget.Ha tényleg ezt nem kis mértékben az eszmények miatt is tették,akkor megvalósíthatnak egy szeletet az igazi sajtószabadságból,ha tudják valamilyen önszerveződésben folytatni a munkát.Ha még ráadásul semmilyen megkerülhetetlen korlátozó rendelkezés sem köti őket,akkor az első címlapsztorijuk már meg is van, amivel sikerrel kezdhetnek…ha nem is azonnal,de egy hónapon belül az igazi sztorival tarolhatnak.

 • VGZS

  Fontos cikk, döntő részben egyet is értek az állításokkal. Néhány kérdés, megjegyzés:
  “..az állam a technológiailag innovatív KÖZÉPVÁLLALATOK számára megrendelői igényt, azaz első piacot teremtsen..” Ez a gyakorlatban mit jelentene ? Hogyan lehet azt a piaci mechanizmusok kiiktatásával elérni, hogy ne valami mutyizásba torkolljon az egész?
  – A “parazita” cégek minimálbér emeléssel történő kiszorítása nekem kicsit idealisztikusnak hangzik (vannak erre konkrét skandináv adatok?). Egyrészt: miért ne fejlesztené a technológiát a vállalkozó, ha azzal hosszabb távon verseny (hatékonysági) előnybe kerülhet. Másrészt: ha annyira “lusta” és csak m.erőt szipolyozni akar, még millió egyéb eszköze van: túlóráztatás, normaemelés stb. Ez, országos/ágazati/vállalati kollektív szerződések hiányában, könnyedén megtehető. Ha úgy emelnénk a min béreket, hogy az a vállalkozó számára ne jelentsen nagyobb bérköltséget (adókedvezmény), akkor hatásosabb lehetne ez a kisérlet.

  • Zoltán Pogátsa

   Azért nem emeli a technológiát mert az költséges, és nincs rákényszerülve.

   • Harold Finch

    Jó versenyszabályozás, nem drága HR (jó állami oktatás) esetén piaci verseny nem kényszeríti ki a technológiai fejlődést minden további állami kavarás nélkül?

    Nem hiszem az állam közvetlen gazdasági szerepvállalását erőltetni kellene nálunk, abból itt mindig csak mutyi lesz. Mondjuk a oktatás-fejlesztésből is, lásd Öveges-program lenyúlásai, bár az még a “jó” korrupció esete (a végén lett valami értelmes)

    • Zoltán Pogátsa

     Pont ez a Rehn-Meidner modell lényege, hogy a piac ezt nem kényszeríti ki. A kizsákmányolás olcsóbb, mint a technológiai innováció.

     • Miklós

      Elég sok magyar vállalkozóval találkoztam már, és nekem az az általános képem, hogy próbálnak húzni előre, a profizmust keresik. A kizsákmányolás sokkal inkább a munkaerőpiaci bérszintekből jön automatikusan és nem a vállalkozó gondolkodásmódjából. A minőségügyi tanusításban is szempont a korszerű technológiák alkalmazása. Elkényelmesedést szerintem legfeljebb rendszeres, biztos állami megrendelés hozhat.

     • Zoltán Pogátsa

      Én is rengeteg vállalkozóval találkozom, ők viszont panaszkodnak a versenytársaikra, akik kizsákmányolással verik meg őket a tendereken.

     • VGZS

      Én még többel találkozom, aki az adóelkerülésre (zsebbe, számlára fizu stb) panaszkodik. Az a kormányzat lesz hosszú távon nyerő, amelyik megtalálja az egyensúlyi, munkát terhelő adószintet ill a korszerű és egyszerű adóadminisztrációs rendszert.

     • Zoltán Pogátsa

      Én meg a legeslegtöbbel találkoztam. :)) Bibibii :)

     • VGZS

      Az elmúlt 2 évben kb 20-25 embert interjúztattam – gk kereskedelem és szerviz- 2-en kapták legálisan a fizetésüket a korábbi munkahelyükön.

     • Miklós

      Természetesen minden versenyhelyzetben ott van a bérköltség, mint tényező. De én a “nem kell fejleszteni, mert el vagyunk az emberek nyomorgatásából is” gondolkodásra utaltam. Szerintem így csak az “állam” gondolkodik, vagy egy külföldi cégtulajdonos, ha a cég helyzete bizonytalan, vagy tudja, hogy rövidesen elmegy, és ki akar minden lehetséges pénzt paszírozni a cégből, de nem olyanok, akik hosszútávon gondolkodnak.

     • Harold Finch

      A “kizsákmányolást” (nem egy szakszó, inkább indulatszó) költségét leeht növelni pl. jó szabályozással: jól működő adóhatóság, munkaügyi hivatal, versenyhatóság stb.

      A Rehn-Meidner modell biztos nagyon remek modell, de mondjuk azután kellene használni, hogy a magyar állam korrupciója csökken, megszűnik a state-capture és a maffia-állam és jó szabályozóként lép fel az állam (min mondjuk 2009ben volt a GVH)

      Ma 2014-ben szerintem ezek alapvetőbb problémák, ezekkel kellen foglalkozni.

      Elméleti síkon nézve a dolgot a Rehn-Meidner modell helyett talán érdemesebb lehet intézményi és viselkedési közgazdaságtani modelleket tanulmányozni, valószínűleg több a magyarázó, prediktív erejük és jobb policy megoldásokat is lehet leszűrni belőlük.

     • ingyenebed

      jézusom hol élsz te?
      szerintem termelést te közelről még nem láttál.
      a minket körülvevő termékek nagyobbik része a technológiai innováció terméke.
      vagy magyarázd már el nekem hogyan lehet tabletet, okosórát, rizsfőzőt, mobiltöltőt, akármit gyártani techonlógiai fejlesztés nélkül, “kizsákmányolással”.
      he?
      ahol én dolgozom, ott az embereknek annyi dolguk van, hogy a gépek körül pakolásznak, meg minőséget ellenőriznek.
      nem azért mert ki vannak zsákmányolva, hanem mert 1 db olyan folyamatlépés nincs, amit emberi munkával meg lehet egyáltalán csinálni. süsdmeg.
      az oké, hogy a tejet még mindig a tehénből fejjük, de nem ebből áll a termelés..
      okosórát nem lehet kalapáccsal meg csavarhúzóval gyártani.
      bár még a mezőgazdaságban is egy farmer is diplomás, és kutatási projecteknek ad otthont a farmján, már ha haladni akar.
      kizsákmányolás jézusom, hol élsz te?
      az összes fejlett kütyüt, amit magad körül látsz, a piac kényszerítette ki.
      a laptopot is amin a idiótaságaidat pötyögöd, meg a netet is ahova felrakod.
      szállj már le a földre, menj be egy gyárba, beszélj a mérnökökkel, kontrollingosokkal, QM-esekkel, HR-esekkel, meg a menedzsmenttel, akik döntéseket hoznak, aztán írjál blogot arról, hogyan működik a gazdaság.

  • Tarzi

   – pl. államközi szerződések keretében történő beszerzéseknél bartermegállapodás keretében lehetnének érintettek ezek a cégek.

   – minimálbéremelés: szvsz először fel kéne osztan ia minimálbért legalább 5 kategóriára, méghozzá az adott munkakör betöltéséhez szükséges iskolázottság/ismeretanyag és munkatapasztalat függvényében. Pl:

   – munkatapasztalatot és képzettséget nem igénylő pozíciók
   – alapfokú szakmai képzettséget igénylő pozíciók
   – középfokú szakmai képzettséget igénylő pozíciók
   – főiskolai végzettséget igénylő pozíciók
   – egyetemi képzettséget igénylő pozíciók

   Viszont sajnos a hazai munkaerőpiacon – ill. leginkább azon kívül – bőven vannak olyanok, akik kb. semmi9ylen értékteremtő munkára nem alkalmasak, mert nincs sem hasznavehető ismeretanyaguk, sem a munkához/emberek közti kommunikációhoz szükséges szocializáltságuk. velük szerintem a szerző sem tudna mit kezdeni.

   • szlevi

    A megközelítés jó, de ez a létező legostobább felosztás lenne, egy húsz éve elavult, posztkomcsi dogma alapján.
    Ennél sokkal értelmesebb lenne, ha igenis a munkakör által megkívánt *technológiai* szint alapján osztanák fel, több okból is. Egyrészt a világ eleve erre halad azaz elég jól látszik már egy ideje, hogy a technikai fejlődés miatt a szolgáltató ill az építő/beruházó szektorokon kívül minden más szépen vagy megszűnik vagy fejlett technológiai tudás nélkül elérhetetlen lesz a munkavállaló számára, másrészt világszerte megszokott ma már, hogy senki nem kérdezi, hol tanult programozni a jelentkező ha egyszer képes bizonyítani tudását (én szerintem soha nem néztem meg az elmúlt ~15 evben, ki hol végzett, amikor kerestem valakit felvételre.)

 • szofter

  “Önmagában feltünő, hogy […] milyen magas azon cégeknek és ágazatoknak az aránya, amelyek maguk is állami hátterűek (közszolgáltató ill. egyéb állami tulajdon), rendszeresen az államból, vagy állammal együttműködve élnek meg […]. Azaz vélhetően jellemzően csak ott tudott megkapaszkodni és felnőni egy magyar hátterű vállalati kör, ahol a kapcsolatoknak, kötődésnek, szabályozóknak, esetleg korrupciónak nagyobb szerepe lehet.”

  “Az erős középvállalati szektorhoz tudatos fejlesztő állam kell!”

  Szóval az a bajunk, hogy szinte csak az államon élősködőkből lesznek nagy cégeink, és erre az a megoldás, hogy az állam még több pénzt pumpáljon beléjük… Aha. Azt hiszem, nincs több kérdésem :)

  • Zoltán Pogátsa

   Nem olvastad el az egész cikket. Az is a bajunk, h “piaci alapon” sem lettek magyar cégek. Ne olvass szelektiven.:)

   • Harold Finch

    Nem piaci alapon hogyan nevelünk piacon sikeres céget?

    Szerintem a mi korrupciós szintünkhöz inkább az egyes pozitív latin.amerikai megoldások, illetve lengyelek finn oktatást követő útja szolgálhatnak példával.

    • Zoltán Pogátsa

     Ezek mind állami megoldások például.

     • Harold Finch

      De nem közvetlen beavatkozások a gazdaságba, mint ez: “az állam a technológialilag innovatív KÖZÉPVÁLLALATOK számára megrendelői igényt,”

      Ki dönti el melyik vállalat innovatív és melyik nem?

      Az meg hogy a (nem feltétlen állami, lehet alapítványi, önkormányzati, egyházi is) közoktatásra szánt pénzt növelik, ahhoz nem kell MNB Növekedési Hitelprogramnak vagy más látszatintézkedésnek társulnia.

    • Cole Cash

     Ilyet egyrészt senki nem mondott, másrészt alapvetően fogalmatlan a felvetés is: A kérdés az, hogyan jönne létre a szabad piacon sikeres vállalkozás úgy, hogy mindig vannak csókosok és ‘közeliek’, akik alapból előnyösebb helyzetből indulnak.
     Az államon múlik, hogy piacképes dolgokat támogat, vagy a piaci működésre képtelen pénzszivattyúkat, amik csak a saját kis korrupt dimenziójukban működöképesek. Utóbbit hiába hozod létre, természetesen meghal, amint elzárod a csapot.

     • Naki Béla

      Talán furcsa lesz amit mondok, de a “szabad piacgazdaságban” nagyon sok olyan sikeres vállalkozás jött úgy létre, hogy “csókos” vagy “közeli” volt……:))))
      Felejtsd el a legendát, tanulmányozd a gazdaságtörténetet !

     • Cole Cash

      Ha megnevezel egyetlen magyart, látni fogom hozzászólásod értelmét.
      Mi most aszem Magyarországról beszélgettünk, leginkább ’89 óta.

      Példálózhatsz sok generációs, mostanra globális cégekkel, amik nem itt jöttek létre, csak ez ugye szinte értelmezhetetlen, és persze a keleti blokk maradékában is, hasonló okból.
      A ma és a közelmúlt magyar viszonyairól beszélünk, nem arról, hogy a 3-400 éve rabszolgaságból meggazdagodott, vagy a világháborúk alatt koncessziókon hizlalt óriás cégek hogy lettek azok amik. Vagy szted reális, hogy a mai Magyarországból kinő egy ilyen?
      Pár száz évig kellett volna még tömni mondjuk Simicska úr cégeit, hogy külföldön godzilláskodhasson belőlük. Kicsik vagyunk mi ehhez és itt nincs semmi, csak föld és víz.

     • Harold Finch

      És mi lenne ha nem támogatna semmit, “csak” minőségi oktatást, egészségügyet, adórendszert biztosítana?

      “Az államon múlik” – akkor talán először a korrupciót kellene svéd (na jó, csak osztrák) szintre csökkenteni, azután felőlem lehetnek ilyen remek államközpontú megoldásaink.

      Általánosságban pedig a támogatások (az EU támogatások is, a magyar államiak meg pláne) fő problémája pont az hogy olyan piacképes cégeket támogat, akiknek semmi szükségük támogatásra, mert anélkül is fejlődnek, illetve a másik oldalról totál piacképtelen dolgokat támogat.

     • Cole Cash

      1. Ilyen programmal itthon még a parlamenti küszöb se lenne meg: se gyülölet, se osztogatás, se csókosok – nem tudom hogy képzeled :)

      2. Az nettó naivitás, hogy előbb itt, majd utána ott. Ez a 22-es csapdája. Lehetne felülről kezdeni, ha csak ott lenne igazán nagy baj, de mindehol igazán nagy baj van – ha érted.

      3. Ezzel nehéz vitatkozni, de ez egyenes következménye az első és második pontnak.

     • Harold Finch

      A korrupció csökkentésér tett hiteles és jól kommunikált ígérettel simán választás lehet nyerni, és ez egy jó cél, amit önmagában is el lehet érni törvényekkel és egy korrupcióellenes ügyészséggel – lásd Románia tökéletlen, de mégis előremutató törekvéseit.

      A cikben szereplő Rehn-Meidner modellel ÖNMAGÁBAN pont ugyanúgy nem lehet bejutni a parlamentbe mint bármelyik bonyolult közgazdasági gondolattal, és a RH-modell jó eséllyel még káros is lenne.

      Szóval nem igazán validak az érveid :)

     • Cole Cash

      Jah, tök szép amit mondasz, kár hogy teljesen alaptalan, főleg mivel szintén 22-es csapdája: Ha az igéreteken múlna, 25 éve nem lennének titkosak az ügynök akták, hogy csak egy remek példát mondjunk.
      Senki nem hiszi el, hogy felszámolná itt bárki a korrupciót, hiszen korrupció nélkül oda se kerülhetsz, ilyen a rendszer, akkor meg hogy? Bokros MOMA-ja vagy az LMP-től teljesen hihető, hogy felszámolnák a korrupciót és sokkal szakmaibb alapokon működne a dolog, oszt le se szarja senki.
      Valójában a többséget az sem érdekli, hogy létezik a korrupció, nem is érti, mi is az igazán, miközben ő maga is napról napra él vele vagy éppen áldozata.
      Ennél sokkal egyszerűbb dolgokat sem ért az átlag szavazó, és ezért pofon egyszerű dolgok mentén szavaz. Abból pedig nálunk messze kiemelkedik a gyülölet és harag. Ezért lett a kisebbik helyett nagyobb rossz és ezért jön most fel a jobbik, mert erre éhes a nép, ezt szereti.

      Szóval ahogy korábban, most ezt sem érted, csak magyarázni szeretnéd 😉

     • Harold Finch

      Érvelési hibákat halmozol egymásra, nem igazán értem miért kellene ezeket nagyszerű gondolatokként elfogadnom és helyeselnem.

      Amúgy nem én vagyok naiv, te vagy tájékozatlan.

      Továbbra sem érvelted meg miért jó a cikkben lévő Rehn-Meidner modell.
      Azt valószínűleg mégannyira se szavaznák meg mint amit én írtam.

      LMP-nek nem megy -> LMP rosszul kommunikál és nem épít szervezet, ebből más nagyon nem következik.

      Ügynökakták offtopik és szalmabábérvelés. Semmit nem állítottam erről a témáról, tehát nincs is mit cáfolnod. Példának meg rossz, mert a legtöbb posztkommunista országban nyilvánosak az akták, tehát nem lehetetlen, ahogy a korrupció csökkentése sem.

      Romániának nem fejlettebb az oktatása, nincsenek komolyan demokratikus hagyományai, nem vagy alig jobb a sajtószabadság, nem demokratikusabb mint a 2009-es Magyarország.

      A romániai külső nyomásra elkezdett antikorrupciós programot adta el Băsescu, saját politikai termékként sikeresen, és eredetileg ezzel Ponta ellen akart lépni.

      De Laura Kövesi önállósította magát és Băsescu és Ponta környezetéből is csukják le a politikusokat, valódi eredmények vannak. Meg hibák is, de a jó irányba tettek egy lépést. Most ott tartunk, hogy, Ponta is méltatja Kövesi eredményeit (mintha ő nevezte volna ki) és az elnökválasztást az antikorrupciós programmal induló Johannis nyerte Ponta ellen http://444.hu/2015/03/16/a-kelet-europai-orszag-ahol-tenyleg-odalepnek-a-korrupt-politikusnak/

      Persze lehet mondani hogy ilyen úgyse lehet, aztán mégis van.

      Az előítéletek az átlag szavazóról az csak a te véleményed, nem ártana alátámasztani egy cikkel, értékrendkutatással, vagy valamivel :)

     • Cole Cash

      “Továbbra sem érvelted meg miért jó a cikkben lévő Rehn-Meidner modell.Azt valószínűleg mégannyira se szavaznák meg mint amit én írtam.”

      Ez lehet azért van, mert soha nem is akartam, nem is arról beszéltem és az kicsit sem az én hibám, hogy te nem érted a magyart, csak használod.
      Össze-vissza csapongsz (az nagyon fontos, hogy az LMP hogy kommunikál, de az nem, hogy világ szégyenére csak itt titkosak máig azok az akták, amiket egyébként igéretük szerint az ÖSSZES parlamenti párt nyilvánosságra hozna … és nem érted, hogy ez hogy jön ide, ennyire okos vagy ugye), mindenbe mindent belemagyaráznál, miközben a rendszer legalapvetőbb problémáját nem vagy képes megérteni, vagyis hogy az egyik azért nem változik, amiért a másik sem, és fordítva. Hiába találsz ki bármit, ha nincs aki mögé álljon, ha nincs aki megtegye, ha alakosság nagyobbik fele olyan, amilyen.
      Nem általánosságban és nem gazdaságtudományilag, hanem itt és most, kicsiny rögvalóságunkban.

      Mivel már másodszor derűl ki két teljesen más témában (és oldalon – éljen a Disqus) hogy csak magyarázni szeretnéd, a jövőben csak simán leszarlak, mint a többi droidot.
      Mert ez így logikus és bölcs. Nem baj, hogy szted nincs így, ahogy az sem, hogy ezt sem érted 😉

   • szofter

    De elolvastam az egészet, és erre a bajra (nem mintha ez egy másik baj lenne, ez ugyanaz a baj máshogy megfogalmazva: akárhogy nézem, az, hogy csak “nempiaci” alapon nőttek meg cégek, és az, hogy piaci alapon pedig nem nőttek meg cégek, egy az egyben ugyanazt jelenti), szóval erre ugyanúgy nem az a megoldás, hogy az állam istápoljon cégeket, mert akkor soha a büdös életben nem lesznek piaci alapon felnövő cégeink. Ez így egy önbeteljesítő jóslat – aztán lehet körkörösen mutogatni, hogy lám-lám, a szabad piac képtelen magas hozzáadott értékű hazai cégeket létrehozni. Naná, hogy képtelen, ha egyszer az állam senkit nem hagy az államtól függetlenül boldogulni…

  • Cole Cash

   Az állam nem csak úgy tud fejleszteni, hogy pénzt ad. Valójában azzal nem is tud fejleszteni. Szabályozással, megfelelő rendszerek működtetésével, különböző segítők és könnyítések bevezetésével, a képzések kiterjészétésével és modernizálásával is tud segíteni az állam és egyéb olyan módokon, amik nem direkt pénzosztásról szólnak.

   Valójában aki lopni akar, így is tud (csak kicsit bonyolultabb), aki meg nem, az úgy se fog. Szóval ha sikerülne nem ostoba, tolvaj senkiháziakat megválasztanunk (akik a demagóg populizmuson és a gyülöletkeltésen kivül máshoz is értenek), az komoly előrelépést jelenthetne.

  • Naki Béla

   Mégegyszer.
   Értően olvasva egyértelmű, hogy miről van szó. Két külön csoportról és állami magatartásról beszélünk, amit csak te keversz össze azon az alapon, hogy mindkettőben megrendelő szerepben van az állam.
   1.) A csak az államból élő cégeknél nincs más motiváció, minthogy a közös lóvét megcsapolják. Ezek nem akarnak semmit később sem külpiacokon eladni, lévén csak a lopásra jönnek létre.
   2.) viszont. Az állam segíthet a magáncégeknek új terméket, technológiát előállitani, akár úgy is, mint első vásárló, amit aztán később, -piaci alapon -export piacokon lehet eladni. Ebben egyébként semmi újdonság nincs, ezt csinálták a koreaiak is a csebolokkal (Samsung, LG stb.), de az amerikai Darpa is ezt a célt szolgálja.

   Mit nem értesz?

   • szofter

    Amikor az állam vásárlóként van jelen a piacon, tehát termék vagy szolgáltatás ellenében ad pénzt, az nálunk (és nem csak nálunk) ugyanúgy a korrupció melegágya, mint amikor ellentételezés nélkül adja, hitelként vagy támogatásként. Ha úgy vesszük, a Közgép se pofára kapta a pénzt, amíg még jóban volt a két régi jóbarát, hanem aszfaltozásért, építkezésekért, építőipari termékek-szolgáltatások ellenértékeként. De ez senkit nem akadályozott meg abban, hogy ugyanúgy vastagon fogjon a ceruza, amikor az összeget írják a számlára. Kettéválaszthatod a dolgot, hogy az egyik fajta cégben kizárólag a lopás a motiváció, a másikban meg a lopás mellett van még más is, de attól még mindkét modellben virágozhat a korrupció.

 • Naki Béla

  1.) Azok, akik az EU-s transzfereket, csak mint beömlő fejlesztési forrást értelmezik, téves úton járnak. Ez a rendszernek csak egyik eleme, de nyugodtan tessék mellé írni azt is, ami negatív, nevezetesen a teljes piacnyitás miatt elveszett munkahelyeket, a leépült iparágakat, az elmaradt adókat, vámokat, valamint a legális piacvédelem teljes hiányát, ami miatt már a fogselymet is Hollandiából importáljuk. Az így előállt mérleg korántsem egyértelműen pozitív, valószínű, hogy enyhén veszítünk is rajta. A köznép (a közgazdászokkal és a mafla “européer” értelmiségünkkel szemben) ezt helyesen lája és úgy fogalmazza meg vulgáris módon, hogy “csak a piacunk kellett”.

  2.) AZok, akik azt gondolják, hogy csak az a baj, hogy a politikusok / fidesz / ballibb lopnak, az megint csak téves úton jár. Persze lopnak, de nem ez a bajunk igazi gyökere.

  3.) Azok, akik azt gondolják, hogy mi, magyarok elrontottuk, bezzeg a csehek / lengyelek / szlovákok ügyesebbek voltak, na, az meg aztán megint csak nem ért az egészből semmit. A helyzet az, hogy ezek az országok, pont abban a bajban vannak, amiben mi is.

  4.) Az állam igenis lehet fejlesztő állam. Ilyen módon kell is, hogy segítse a helyi ipart, exportképes termékekhez és ezen keresztül exporthoz segítse a partnereit. A gond az, hogy az állam eddig nem ilyen igénnyel lépett fel a “baráti” cégekkel szemben, hanem mindössze csak azzal, hogy megsápolják a közösségi forrásokat. Aki nem érti a kettő közötti különbséget, csak az lát a cikkben ellentmondást.

  5.) Aki a tiszta ún. versenypiaci modell híve, annak fogalma sincs miről beszél. Gazdaságtörténeti példákat nem lehet emellett felhozni, csak a közgazdasági maszlagot (bár az igaz, hogy eza maszlag perpillanat elég sok embert elért). Mindenesetre azt javasolom, a vegytiszta nemzetközi versenymodell híveinek, hogy korrekt és fair szabályok mellett álljanak ki egy menetre Klicskó ellen. Oszt győzzön a jobbik……na ennyit jelent e vesrenymodell. De ezt még józan paraszti ésszel is be lehet látni.

  • Harold Finch

   “Azok, akik azt gondolják, hogy mi, magyarok elrontottuk, bezzeg a csehek / lengyelek / szlovákok ügyesebbek voltak” – pedig ez pont így van

   Mi hívtuk le a legtöbb EU-s forrást GDP arányosan, mégis nálunk legkisebb a GDP növekedést.

   Valamit nagyon rosszul csinálunk. :(

 • Géza Kovács

  Megdöbbenve tapasztalom , hogy vannak olyan barmok, akik szerint nem a soros györgy az.

  • trollolo3

   :D:D:D

  • csaba

   Ez valami poén?Mert annak naggggyon szar.

 • csaba

  Ha Juhász volna a videón kokainra voksolnék,így nem tom.

 • Zsolt Horváth

  Gyuri bácsi a mellényzsebbe, ahová való.

 • http://danielhomola.com/ bayeslaw

  “Az EU szerkezete, fölépítése ugyan is arra van kitalálva, hogy a centrum országok(élükön Németországgal) ki tudják zsákmányolni a déli- ill. periféria országokat.”
  te melyik bolygón élsz? Mo-n az elmúlt 10 évben mi épült meg, valósult meg EU pénz, tehát német, belga, angol, holland adófizetők pénze nélkül? Csak egy dolgot mutass kérlek.. Mo konkrétan összeomlana pár hónap alatt az EU nélkül, mert annyira versenyképtelen, középszerű, korrupt balkáni szerencsétlenisztán, totális gazdasági kitettséggel.. ahogy a cikk is írja, nevetségesen alacsony a know-how, a K & F, az innováció, és ebből fakadóan szép lassan EU kínája leszünk, egy tanulatlan, seta-suta összeszerelőnép aki azért verseng hogy ő rakhassa össze azt az autót, telefont, terméket, amit a német, angol, francia mérnök tudós kikutatott, lefejlesztett.. nálunk az a siker-propaganda, h juhé még1 autó gyár jött ide.. basszus, 20 év múlva senki nem fog autót gyártani emberekkel, erre nem lehet egy ország jövőjét építeni.. az iskolában 1. osztálytól kódolni, fejleszteni, matek-ot, tudományt kéne tanítani (persze a humán dolgokat nem elhanyagolva) és akkor talán lenne vmi pici esélyünk hogy lesz még 10 prezink 20 éven belül.. még az is édes kevés lenne, hogy utolérjük a nyugatot, de talán elég lenne a totális végső megbaszódás elkerülésére, ami felé most padlógázzal száguldunk kormányról kormányra, pretty much pártoktól függetlenül..

 • szerintem

  hagyjuk már ezt a nyugat-fetisizmust könyörgöm. hasonlítsd össze az eu-s transzferek összegét azzal a pénzmennyiséggel, amit a centrum országok vállalatai kitalicskáznak az országból profit v adócsalás alatt. Meg ez a hozzáadott érték is kezd nekem sántítani. Mi a fenével ad hozzá többet a hollandiai árufeltöltő a lidlben, mint a magyar árufeltöltő a lidlben, amitől 3-400 ezer ft-nyi eruót ér a munkája 70ezer helyett?

 • Quercus

  “szép lassan EU kínája leszünk” Ez igaz. Ez Orbán célja

  “amit a német, angol, francia mérnök tudós kikutatott, lefejlesztett..”
  És ebből mennyi a német, francia, angol mérnők, és mennyi az agyelszívással megszerzett indiai, lengyel, román, magyar, stb. mérnök?

  “Mo konkrétan összeomlana pár hónap alatt az EU nélkül,”
  Ezt a dumát talán be lehetne fejezni. Meg azt is, hogy azért nem tudunk fölzárkózni a centrumhoz, mert a Fidesz ellopja a pénzt. Egy lófaszt mama. Egyrészről a liberális csőcselék ugyan úgy ellopta. Másrészről: Magyarország 2013-ig nettó 22 milliárd eurót kapott az EU-tól. Tudod mennyi pénzt ölt Németország a gengszterváltás óta a volt NDK fölzárkóztatására? 2 ezer milliárd eurót! A százszorosát annak, amit mi támogatásként kaptunk. Hol tart a Kelet-Német területek fölzárkózása?
  Magyarország, és a Kelet-Európai országok modern kori gyarmatok. Ezért volt ránk szükség. És bármennyire is nem tetszik ez a szélső liberális ellenzéknek, és holdudvarának, ezt a választók világosan látják. A baj az, hogy nincs más alternatíva, mint a gazember, tolvaj Fidesz. És ha nem fog fölbukkanni egy Syrizához hasonló szociáldemokrata értékrendű párt, akkor a következő választásokat viszi a Jobbik.

 • http://danielhomola.com/ bayeslaw

  szerintem már eléggé egyértelmű h egy öregedő korfájú országban (egész nyugat ilyen kb) innovációtól tud egyedül fenntarthatóan nőni egy gazdaság. ha nincs, akkor összeszerelés, kapálás, talicskázás, mások ötletének megvalósítása és egyéb robotmunka van, illetve eszeveszett brain-drain amitől az egész átmegy egy ördögi körbe. mondj már a graphisoft-on és prezi-n kívül egyetlen magyar céget ami vmi világ szinten versenyképes dolgot művel..

  a hollandiai árufeltöltő kb ugyanolyan szarul keres a holland értéken mint a magyar társa magyar viszonylatokhoz mérten. direktben, összehasonlítani a holland meg a magyar lidl feltöltő bérét teljesen értelmetlen.

 • Harold Finch

  Ok. hasonlítsuk össze, várom az adatokat a szörnyű “profit-kiszivattyúzásra”

  Ja hogy az nincs :) Meg a magyar cégek is pont úgy “kiviszik a profitot”

  Mítoszok helyett
  http://blog.defacto.io/post/92518618000/europai-munkaert-europai-bereket

  A pénzek rossz felhasználása, a mi hibánk nem az EU-é
  http://index.hu/gazdasag/defacto/2014/04/14/ez_unios_tagsagunk_legnagyobb_kudarca/

 • Gábriel Nagy

  A Graphisoft és a Prezi sikere vezet bárhová az emberiség túlélésének útján?

  Szerintem igenis direktben hasonlítsuk össze az ausztriai Spar (eladó, pénztáros) vagy egy vendéglátóipari dolgozó fizetését, aminél gyakran a holland se több, és rájövünk, hogy nagy mentális különbségek vannak. Mindkettőhöz tényleg elkábítva kell lenni, hogy valaki nettó 1500 euróból ne tudjon kijönni havonta, vagy bedumálja azt, hogy neki a havi 85 ezer elég mindenre, amire reálisan vágyhat egy 21. századi tudású ember.

  Gondok:
  1. Nem azzal foglalkozol, amihez értesz, és szívesen csinálod, robot-multi-kulti.
  2. A túl magas és a túl alacsony fizetés is rombolja a kis- és közép vállalatok épülését. (Ausztria, Magyarország)
  3. Megy a külső és a belső energia és pénzszivattyú, és a demokratikus jó nép hagyja. Einstein egy mondása szerint is ez a fő gond.
  4. Egészségkultúra és oktatás mélyrepülésben
  5. Egyelőre nincs publikus megoldási terv sehol a nagyvilágon: https://youtu.be/XjrnqGl1htg, reménykedő kicsik, tomboló és föld romboló tömegek világában élünk.

 • szlevi

  Vannak magyar cegek, akik siman megutik a nyugati szinvonalat (rookonsagomban tobb is van), de a magyar “uzleti kultura” (HAHAHA!) egyszeruen korrupciora epul, azaz meg ha akarnanak sem lennenek igazan eletkepesek nelkule (ti. evek kellenek, mig betorsz egy piacra es megveted a labad.)

 • http://danielhomola.com/ bayeslaw

  “A Graphisoft és a Prezi sikere vezet bárhová az emberiség túlélésének útján?” ezt remélem, hogy nem komolyan mondtad, ha igen, akkor spóroljunk meg egymásnak úgy kb 30 percet, pár millió apoptózisban elhunyó idegsejtet és egyéb idegkárosodást..

  csak egy tipp: arra esetleg gondoltál, hogy azok a szoftverek amit ez a két cég csinál, nem direkt, explicit úton fog malária gyógyszert, okosabb mérnöki termékeket és szárazságtűrő gmo crop-ot eredményezni, de használja majd őket kismillió kutató, fejlesztő, innováló cég és szervezet hogy azzal növelje a produktivitását, csökkentse a költségeit, növelje a versenyképességét, tehát végső soron gyorsabban, olcsóbban, okosabban érjen célt ezzel pedig az egész emberiség előrébb lépjen egy picit?

  tudom, hogy komplex dolog ez a mai globális világ, de azért 1 lépésnél már igazán illene tovább lépni mikor fejben lesakkozunk ilyen dolgokat..

 • http://danielhomola.com/ bayeslaw

  van egy érzésem továbbá az ilyen kijelentéseid olvasva “Mindkettőhöz tényleg elkábítva kell lenni, hogy valaki nettó 1500 euróból ne tudjon kijönni havonta”, hogy nem éltél még külföldön. Kapaszkodj meg, én (meg úgy pár millió korombeli, képzett diplomás) 2000 eurónak megfelelő fizuból is elég nehezen jövök ki Londonban, arról meg hogy félretegyek egy ideig még nem is álmodhatok.. hát most mondd meg micsoda igazságtalanság, pedig aztán milyen sok pénz az a 2000 euró, mennyi túró rudi meg sör kijön belőle Bp-en nem? szar ez a UK úgy ahogy van, na..

 • Guest

  Jaj, ne mar, hagyjuk mar az ilyen ostobacska altalanositasokat… nehogy mar egy kapal ala vegyuk a 30+ eves, sajat iparagaban #1 poziciot is elert, magyar cegkent meg a kommunizs idejen elsokent Amerikaban tozsdere vitt Graphisoftot, akik organikusan novekedve lettek vilagcegge (FYI termekeikkel egy bizony az emberiseg jovojet szolgalo iparagot segitve) meg a Prezit, egy oteves startupot, amelynek minden penze VC befektetoktol jon ossze, egy a sok-sok SaaS ceg kozul… komolyan, en sokra tartom a Prezit (bizonyos feltetelek mellett meg dolgoznek is nekik, ami nalam igen ritka, marmint magyar cegeket egyaltaln fontolora venni), de kifejezetten idegesit mar ez a realitasoktol teljesen elrugaszkodott hype korulotte.

 • http://danielhomola.com/ bayeslaw

  nagyon könnyen átlibbensz azon a 7000 milliárd forinton, sőt még ki is kéred szinte magadnak, hogy hogy csak ennyi.. esetleg ezt olvasd el: http://index.hu/gazdasag/2014/02/12/tiz_eve_dol_a_le/

  senki nem mondja hogy a fejlett országok nem járnak ugyanúgy jól a mi tagságunkkal de kapnak cserébe elképesztő társadalmi feszültséget a több millió bevándorlóval és az emiatt ellehetetlenülő szociális hálójukkal.. szóval ott sincs kolbászból, hidd csak el..

  de mondom, senki nem mondja, hogy itt valamilyen irgalas szamaritánus rendről lenne szó, de ne feledjük, hogy jóval több pénzt kapunk mint adunk, becsatlakozhattunk egy 500 milliós gazdasági közösség vérkeringésébe, oktatásába, munkaerő piacába. Tanulhatnuk / tanulhatnánk sokkal de sokkal fejlettebb és régebbi demokráciáktól törvénykezést, politika kultúrát, szóval nem olyan rossz dolog ez, gyarmathoz hasonlítani meg.. hát szerintem ha ezt így kiejtenéd a szádon mondjuk egy kongói előtt, lehet hogy szó nélkül felnégyelne.. szeretem én is a költői túlzást, de azért never-go-full-retard..

 • szlevi

  Na, pontosan a hozzad hasonlo felmuvelt, ostoba idiotak miatt kormanyoz ez a primitiv, gatlastalan falusi suttyokbol allo rablobanda.

 • Quercus

  1, Van egy szint, ami alá úriember nem süllyed. Nem olvasom az Indexet, nem nézem az ATV-t.

  2, Matek. Én 22 milliárd euróról beszéltem. Te 7000 milliárd forintról. Ugyan az. De ha nekem nem hiszel: http://ec.europa.eu/hungary/about-us/eu-and-your-money/index_hu.htm

  3, “elképesztő társadalmi feszültséget a több millió bevándorlóval és az emiatt ellehetetlenülő szociális hálójukkal.”
  Kevered a dolgokat. Nem az eu-ból érkezik a több millió bevándorló, hanem pl, Észak-Afrikából. És azért, mert a tetű, lator USA, kizárólag a saját érdekeit figyelembe véve, háborúkat robbantott ki a térségben, rászabadítva a menekülteket Európára.

  4, Ha majd lesz időd, írd már le a gyarmat definícióját.

 • http://danielhomola.com/ bayeslaw

  1. ok, így nehéz lesz, nem tudtam hogy ekkora úriemberrel van dolgom.

  2. tudom, hogy ugyanannyi, azért írtam forintban mert azt reméltem naívan úgy jobban érzed a méretét.. tévedtem..

  3. én ugyan csak Brüsszelben, Londonban éltem, (mondataidból ítélve te Mo-n kívül nem igen), de elég messze jársz a valóságtól.. úgy is mondhatnám, ha nem úriemberhez lenne szerencsém, ostoba baromságokat beszélsz.

  4. csodás dolog ez az internet. most is épp azt használod. odass miket tud: https://www.wikiwand.com/en/Colony

 • Gatwick Béla

  “hasonlítsuk össze, várom az adatokat a szörnyű “profit-kiszivattyúzásra”Ja hogy az nincs ”

  de van…2012-es adat szerint 242 milliard dollar ment ki okosban az orszagbol offshore cegeken keresztul es ezt jellemzoen a big4 konyvizsgalok szerveztek a multik megbizasabol/laszlocsaba,drazse,oszko,simor/

 • Gábriel Nagy

  Halálosan komoly volt, és ezzel még jópár atomfizikus, kertész vagy meditáció oktató is egyetért a tudtommal. Kerüljün 30 perc alatt tisztí víz a pohárba szerintem egyre több fejben.
  A mutatós rész sikerekkel egyet értek, az iránnyal kevésbé.
  Malária, szárazságtűrő, költségcsökkentés, versenyképesség? Remélem ez a négy vicc volt :). Az előrébb lépés jöhet. Valahogy sokak érzése az, hogy padlágázzal megyünk hátramenetben, és néha bátortalan kísérletet teszünk a fék megnyomására, közben lehet iPad-del játszani, valahogy a mosolyt hiányolom.

 • szlevi

  Az hagyjan, tenyleg hagyjuk mar az ilyen ostobacska altalanositasokat – de vegkepp nem kellene egy kalap ala vennunk a 30+ eves, sajat iparagaban #1 poziciot is elert, magyar cegkent meg a komcsik idejen elsokent Amerikaban tozsdere vitt Graphisoftot, akik organikusan novekedve lettek vilagcegge (FWIW igen, termekeikkel bizony pont az emberiseg jovojet szolgalo iparagot segitve) meg a Prezit, egy oteves startupot, amelynek minden penze VC befektetoktol jon ossze, egy a sok-sok SaaS ceg kozul… komolyan, en sokra tartom a Prezit (bizonyos feltetelek mellett meg dolgoznek is nekik, ami nalam igen ritka, marmint magyar cegeket egyaltaln fontolora venni), de kifejezetten idegesit mar ez a realitasoktol teljesen elrugaszkodott hype korulotte.

 • Gábriel Nagy

  Ausztriában és Németországban éltem 36 éves koromtól, szerényen, falvakban spórkodva. Sokféle egyetemi diplomással találkoztam, aki kinn segédmunkások, itthon vezetők voltak, ahogy én is. Félretenni minek jelenleg? Lekvárt és pár magvat persze jó (lenne).
  Yes. I agree. England is a catastrophe. Az UK és sok nagyváros nekem nem volt célpont, ahogy Luxemburg vagy Svjác sem, ahol 1700 eurót elvihet a ‘rezsi’.
  Az élet szerintem családban zajlik, egyedülállóként a nettó 3000 euró is lófing hosszútávon, értelmetlen csata a számokkal.

 • szlevi

  Teljesen fogalmatlan hulyekkel nem szokas leallni vitatkozni, ugye… persze ha elvezed, az mas. 😀

 • szlevi

  Bezony, az egy komoly study volt, egeszen elkepeszto adatok derultek ki, hogy azzal a ~240 milliard dollarral valami 12. helyen all a VILAGON a tizmillios Magyarorszag a kisibolt toke szempontjabol, raadasul ez nemcsak nem adozott, de KIKERULT az orszagbol, tehat nem is lett elkoltve, gone, annyi.

 • Harold Finch

  Szóval a teljes adott évi magyar GDP 1,8-szorosa !!!!!!!

  “kiment” az országból az adott évben innen?

  LOL. Ez nem adat ez hülyeség. :)

  Magyar GDP: 133,4 milliárd USD (2013.)

 • szlevi

  “Halálosan komoly volt, és ezzel még jópár atomfizikus, kertész vagy
  meditáció oktató is egyetért a tudtommal.”
  Remeljuk nem, mert akkor meg lesujtobb velemenyem lesz a hazai oktatas jelenlegi szinvonalarol, ha ennyire ketbites, vegletesen leegyszerusito, ostoba gondolkodasu emberek vegeznek-tanitanak benne manapsag…

  “Kerüljön 30 perc alatt tisztí
  víz a pohárba szerintem egyre több fejben.”
  Ezzel szerintem a kurucinfon nagy sikered lenne, ez tutira a az ottani kozonseg ertelmi szinvonala…

 • Quercus

  Van egy rossz hírem kicsihuszár. Az LMP-re szavaztam.

 • szlevi

  Annyira meg voltál keveredve a szavazofulke maganyaban? AZ LMP-nek.kb annyi közr van a te mentalis végtermekedhez mint mondjuk a Jobbik oroszok által finanszírozott idiotáinak…

 • Gatwick Béla
 • Gatwick Béla

  itt van a link a guardian nevu jelentektelen es pici de nem szdsz-mszp kozeli ujsagocskabol

 • Harold Finch

  Amit állítasz nem igaz, pont az általad hivatkozott cikk szerint.

  1. nem 2012-ben hanem 1970 és 2010 között
  “According to their data, a total of USD 242 billion left the country between 1970 and 2010″

  2. 1970-ben nem tudom hogy utalt bárki offshore Magyarországról.
  Valószínűleg sehogy.

  3. “Kiment az országból” – ez így nagyon pongyola, nem tiszta, hogy ez nettó módon értendő, hiszen azt is nézni kell, hogy mennyi “jött be” tőkebefektetés vagy hitelezés formájában

  4. Nem tiszta, hogy a 242 mrd-ban benne van-e pl. a állampapírok utáni kamatfizetés. Mert az minden, de nem adócsalás révén “kivitt” pénz. És a kamatfizetésnek van egy ellenpárja: a hitelezés, ami “beáramló” pénz.

  5. “kiment az országból” =/= multik/küldföldiek kivitték

  Ennek jelentős része magyar állampolgárok vagyona, pl. Tarsoly villája is idetartozik, amely egy luxemburgi cég tulajdona, de mondhatnánk a kedves vezetők svájci és más számláit is.

  Nem tudjuk pontosan, hogy ezek együtt mekkora összeget tesznek ki (hiszen nem legális), de több információ szerint jelentős összegek.

  Összefoglalva:

  Az hogy, 2012-ben multik és más külföldiek vagy akár magyarok 242 mrd dollár pénzt “vittek ki” Magyarországról egyszerűen hülyeség.

 • Harold Finch

  Nem igaz amit írtál továbbra sem

  1980 és 2010 között 242 milliárd dollár.

  A te állításod az volt, hogy a 242 mrd 2012-es adat,

  de ez nem igaz, hiszen 1980-2010 évek adata

  És sehol nem írja a quardian cikk, hogy ” jellemzoen a big4 konyvizsgalok szerveztek a multik megbizasabol/ laszlocsaba,drazse,oszko,simor/”

  A 242 mrd jelentős része tisztán magyar vagyonok, mint pl. Tarsoly villája, ami luxemburgi cég tulajdonában van.

  Tehát az hogy 242 mrd forintott “vittek ki” a multik nem igaz.

 • Harold Finch

  Nem igaz amit írtál továbbra sem

  A te állításod az volt, hogy a 242 mrd 2012-es adat,
  de ez nem igaz, hiszen 1980-2010 évek adata

  És sehol nem írja a guardian cikk, hogy ” jellemzoen a big4 konyvizsgalok szerveztek a multik megbizasabol/ laszlocsaba,drazse,oszko,simor/”

  A 242 mrd jelentős része tisztán magyar vagyonok, mint pl. Tarsoly villája, ami luxemburgi cég tulajdonában van.

  Tehát az hogy 242 mrd forintott “vittek ki” a multik nem igaz.

 • Gábriel Nagy

  Szerinted 1990-1995 óta javult az oktatás? Nem hinném, sőt. Magfalva, Géczy Gábor – fizikus, tanár azért mond jókat, ahogy Öveges professzor is kedvencem volt.

  A gépelési hibám miatt. vagy miért gondolod, hogy nem tisztA? A kurucinfo-t olvasó 35 feletti történészek, filozófusok, mérnökök és orvosok és irodalom kutatók átlagos fejek, vagy a napi.hu vagy az index.hu az etalon? Én nem olvasom. Szerintem a magyar mindenevő (pusztító), ebben rejlik sok baja és erénye is. Szeretem piszkálni az embereket, szerencsére az Impulzus mellett sokféle impulzust kaptam Villanykar előtt, közben és után. Nemrég az elektromos autók (bővebben jövőnk közlekedése) és az ‘okos házak’ kapcsán volt jó program: http://www.impulzus.com/blog/2015/03/10/generaciok-talalkozasa/
  Kevés 50 feletti bizakodó arcot láttam, nem maradhatott ki a gyatra gazdaságpolitika, a kutatás-fejlesztés hazai állapotai.

 • Gatwick Béla

  kedves feketeoves libsi hazudozoska az agitproprol, lattom a tenyferditesbol es dezinformacios technikakbol ki lettel kepezve rendesen

  “Az hogy, 2012-ben multik és más külföldiek vagy akár magyarok 242 mrd
  dollár pénzt “vittek ki” Magyarországról egyszerűen hülyeség.”

  2012-ig 242milliard dollart vittek ki adozatlanul ez teny /mivel ez az MSZMP alatt nem lehetett ezert ez 1991-2012-ig tarto idoszakra vonatkozik/ ez evente 20milliard dollar es ennek a nagyreszet a multik siboltak ki

  Összefoglalva:evente kb 20milliard dollart vittek ki adozatlanul az orszagbol ez teny es csak a toredeke kotheto magyaroligarchakhoz ennek a nagyreszet a multik siboltak ki

 • Harold Finch

  “ennek a nagyreszet a multik siboltak ki”

  Ezen kívül azt is állítottad, hogy Oszkó Péter és mások csinálták ezt.
  A Guardian cikkben ezekről szó sem volt és erre semmi forrásod vagy adatod nincs, tehát éppenséggel az ellenkezője is igaz lehet.

  Ha a magyaroligarchak tevékenysége szerinted nem lényeges, akkor becsüld meg évente hány milliárd dollár megy félre különböző pályázati pénzekből, Met Zrt révén, állami támogatásokból stb.

  A cikkben lévő 242 mrd dollár meg továbbra sem azt jelenti, hogy ennyi pénzt vittek ki az országból a multik, hanem hogy ennyi pénz van/volt offshore helyeken, ami magyar eredetű.

  Magyar eredetű. Nem német, nem amerikai, nem multi.

 • Cole Cash

  Mivel már közöltem veled, hogy sztem egy ostoba droid vagy, nem tudom milyen logika mentén jutottál el odáig, hogy érdekel a véleményed. (Egyébként másodszor állsz sorba pofonért, gondolom senki nem szól hozzád, ezért neked kell házhoz menni, hogy foglalkozzanak veled.)

  Számomra ez csak azt támasztja alá, hogy ostoba droid vagy. Persze nálad biztos erre is van egy alternatív-valóság, csak azt én leszarom, mivel egyedül élsz benne.

  Sok sikert, kedves örökre ignorált polgártársam.

 • Harold Finch

  Remélem Rogán tevékenységével kapcsolatban is ilyen szigorú vagy :)

 • Attila Zámodits

  ugyanennyire, de ameddig ott egy erős gyanú van, itt konkrét esetről beszélünk
  a másik meg a kronológia, tőlem karóba húzhatják tóóónit, de csak az oszkó-simor páros után