Ezekre a cégekre küldték rá a NAV-ot Orbánék 2010 óta

rtl

Még nyáron történt, a reklámadó bevezetése miatt elkezdődött RTL-kormány adok-kapok elején, hogy egyre súlyosabb vádakkal kezdték illetni az RTL-t: “törvényen felül állnak”, “nekik nem kell adózniuk”, “nem kívánják a közteherviselésből kivenni a részüket”, “gyarmatnak tekintik Magyarországot”, “korrupt vállalkozás”. A Lázár János vezette Miniszterelnökség (a reklámadót – papíron – beterjesztő L. Simon minisztériuma) és a Varga Mihály vezette Nemzetgazdasági Minisztérium közleménypárbajban mérte össze, kinek mekkora… fantáziája van a kreatív szókapcsolatok terén.

Ekkor történt meg az, hogy Varga Mihály kormányülés szünetében kiállt a sajtó elé, és közölte, hogy ő bizony kiküldi a NAV-ot az RTL-re. Ugyanis a Fidesz-frakció (!) megvizsgálta az RTL-csoport adózását (!), és szerintük az RTL “számviteli trükkökkel elérte, hogy az elmúlt években a sokmilliárdos nyereség ellenére sem fizettek Magyarországon társasági nyereségadót”, ezért részletes vizsgálat lefolytatását kérte az ügyben az illetékes kormányzati szervektől.

Sőt, Varga Mihály azt is elmondta, hogy ő ezt az interneten olvasta:

“…egy internetes oldal híréből értesült az RTL Klub 23 milliárd forintos veszteségelhatárolásáról egy 2011-es tranzakció miatt. Ez már az a nagyságrend, amire mindenki felkapja a fejét, az említett cikk is úgy fogalmazott: megdöbbentő. Az egész ügyletnek olyan színezete van, mintha csupán az adókedvezmény megszerzése lett volna a cél, és nem fejlesztés vagy beruházás.

A pánik azért tört fel ilyen elemi erővel, mert a frissen megszavazott reklámadó-törvény alapján a TV2-re írt kiskapu az RTL-re is vonatkozott volna, vagyis nekik sem kellett volna idén reklámadót fizetni. Ezért módosították később sietve a törvényt.

 

A bonyolult 2011-es tranzakció történetét itt részletesen leírják, a NAV amúgy a rákövetkező héten, július 2-án valóban meg is érkezett az RTL-hez, ahol tárt karokkal és külön irodával várták őket. Azóta már majdnem 3 hónap is eltelt, hallottunk valamit az eredményről? Vajon ha találtak volna akár 1 forint elcsalt adót, Lázár János és Varga Mihály Laokoón-csoportot formázva nem lobogtatta volna erről a papírt?

A történetnek ez a szála is érdekes, engem viszont az érdekelt, hogy a miniszter valóban kiküldheti bármikor, bármilyen cégre a NAV-ot  és vajon mely cégekre küldte már ki eddig?

Párhuzamosan ugyanis elvileg zajlana a Horváth András által kirobbantott nagy áfacsalásos vizsgálat (?), nyomozás (?), ahol az is elképzelhető, hogy a sajtó többet tárt fel az egymásba fonódó áfacsaló cégek hálózatáról, mint a NAV, de én nem emlékszem arra, hogy Varga Mihály kiállt volna a sajtó elé, hogy ő most akkor kiküldi a NAV-ot az alábbi áfacsaló cégekre, mert ugye “törvényen felül állnak”, “nekik nem kell adózniuk”, “nem kívánják a közteherviselésből kivenni a részüket”, “gyarmatnak tekintik Magyarországot”, “korrupt vállalkozás”…

Ezért közérdekű adatigénylést adtam be az NGM-hez, hogy mely cégekre küldte ki a miniszter a NAV-ot 2010 óta. Nem is fokozom tovább a feszültséget. Rájuk:

Screenshot_00185

A minisztérium egészen pontosan ezt írta:

Az adópolitikáért felelős miniszter utasítására történő ellenőrzések jogszabályi hátterét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), valamint a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény (továbbiakban: vámtörvény) biztosítja.

Az Art. 11. § (1) bekezdés a) pontja értelmében az adópolitikáért felelős miniszter, illetve a NAV felügyeletére kijelölt miniszter az állami adó- és vámhatóság felett gyakorolja felügyeleti jogkörét e törvényben és külön törvényben meghatározottak szerint.

Az Art. 89. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a vámtörvény 7/A. § c) pontja értelmében az adópolitikáért felelős miniszter utasítására kötelező az ellenőrzést lefolytatni. Az Art. 116. § (1) bekezdés a) pontja szerint az adóhatóság ismételt ellenőrzést folytathat le, ha az ellenőrzést az adópolitikáért felelős miniszter rendelte el, és a rendelkezésben szereplő időszakot az elsőfokú adóhatóság már ellenőrizte.

A miniszter az említett jogkörében eljárva 2010. évtől napjainkig
– az Art. 89. § (1) bekezdés c) pontja alapján 24
– az Art. 116. § (1) bekezdés a) pontja alapján 18,
– a vámtörvény 7/D. § (1) bekezdés a) pontja alapján 2,
összesen 44 esetben kezdeményezte ellenőrzés lefolytatását.

Tájékoztatjuk, hogy a feltett kérdések közül az ellenőrzéssel érintett adózók konkrét adataira vonatkozó kérelmét elutasítjuk, mivel az Art. 53. § (1) bekezdése értelmében ezek adótitoknak minősülnek.

Tehát negyvennégy céget vizsgált meg a NAV miniszteri utasításra, de hogy melyek ezek, az sajnos adótitkot képez. Kivéve persze, ha ezt sajtótájékoztatón jelenti be a miniszter. Az teljesen rendben van. Ezért újabb kérdéseket küldtünk a Nemzetgazdasági Minisztériumnak, hogy segítsenek már megérteni.

Átlátszó: Amennyiben az ellenőrzéssel érintett adózók konkrét adatai (cégnév) adótitoknak minősülnek, akkor azzal, hogy Varga Mihály bejelentette, hogy utasította a NAV-ot az RTL Klub vizsgálatára, vagyis elhangzott a konkrét cégnév, ezzel Varga Mihály adótitkot sértett? Hivatalból tettek feljelentést adótitok megsértése miatt?

NGM: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 53. § (1) és (2) bekezdése határozza meg az adótitok fogalmát, a (2) bekezdése pedig az adótitok kezelésének rendjét az alábbiak szerint.

„53. § (1) Adótitok az adózást érintő tény, adat, körülmény, határozat, végzés, igazolás vagy más irat. Az adótitokra vonatkozó rendelkezéseket, és a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló törvény 16. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezést kell alkalmazni a VPID szám megállapításával, nyilvántartásba vételével és nyilvántartásával összefüggő eljárásokra.

(2) Az adóhatóság alkalmazottja, volt alkalmazottja, az ellenőrzésbe vagy az eljárásba bevont szakértő és minden más személy, akinek az adatszolgáltatás, -nyilvántartás, -feldolgozás, az ellenőrzés, az adómegállapítás, az adó és adóelőleg-levonás, adóbeszedés, adóvégrehajtás, illetve statisztikai célú felhasználás során feladataival összefüggésben adótitok vagy más titok jut a tudomására, köteles azt megőrizni. Az adóhatóságot a hivatali eljárása során tudomására jutott minden irat, adat, tény, körülmény tekintetében titoktartási kötelezettség terheli.”

Mint ahogy a fent hivatkozott törvényszövegből egyértelműen kiolvasható, adótitok sértésről csak magával az adóztatási tevékenységgel összefüggésben beszélhetünk. Az a miniszteri bejelentés, hogy a NAV kezdje meg egy konkrét cég, adott esetben az RTL Klub vizsgálatát, nem egy folyamatban lévő, adóztatási tevékenységhez kapcsolódó tény vagy körülmény.
Miniszter úr bejelentésének oka az volt, hogy több média is beszámolt az RTL Klub társasági adó csökkentésének részleteiről.

Azonban, mint ahogy már előző tájékoztatásunkban kifejtettük, azon cégek, magánszemélyek és/vagy egyéb szervezetek adatai nem adhatóak ki, amelyek esetében az ellenőrzés már ténylegesen megkezdődött vagy adott esetben be is fejeződött, hiszen ez már átlépi az adótitokká minősülés határát. Ezekben az esetekben az adóigazgatási eljárás megindult, vagyis az adóztatással összefüggő tevékenység léte megkérdőjelezhetetlen.

Átlátszó: Önök 3 törvénypontra hivatkoznak:

“A miniszter az említett jogkörében eljárva 2010. évtől napjainkig
– az Art. 89. § (1) bekezdés c) pontja alapján 24,
– az Art. 116. § (1) bekezdés a) pontja alapján 18,
– a vámtörvény 7/D. § (1) bekezdés a) pontja alapján 2,
összesen 44 esetben kezdeményezte ellenőrzés lefolytatását.”

Az első sima adóellenőrzés, a második az ellenőrzéssel már lezárt időszakra történő felülellenőrzés, amihez egyértelműen törvénysértő vagy megalapozatlan megelőző adóeljárás kell, a harmadik meg a sima vámellenőrzés.

Az adóeljárás központi értéke, hogy csak úgy nem ellenőrzünk senkit, ezt az Art. a megkülönböztetés nélküli eljárás elvének nevezi, ezért nyilván minden utasításra lefolytatott eljárás mögött a normál adóhatósági eljárás törvényességével vagy megalapozottságával kapcsolatban feltárt visszásság vagy valamely, a miniszter által ismert, de a NAV által nem értékelt új információ áll. Ezek alapján kérdezem:

Ha valamilyen megelőző vizsgálódás alapján csak utólag utasított a miniszter felülellenőrzésre, akkor Varga felhívására ki és hogyan vizsgálta az RTL szerződéseit, különös tekintettel arra, hogy adóvizsgálatot csak a NAV folytathat le, mert nála vannak meg az ehhez szükséges garanciák, pl. a nála kezelt adatból lesz adótitok, a minisztérium nem?

NGM: Helyes az Ön meglátása abból a szempontból, hogy a hatáskörelvonás tilalmára tekintettel a Nemzetgazdasági Minisztérium nem végezheti el konkrét adózó ellenőrzését. Az Ön által említett felülellenőrzési eljárást viszont éppen azért hozta létre a jogalkotó, hogy egy esetleges alsóbb fokú adóhatóság által elkövetett jogszabálysértést ezen eljárás keretében orvosolni lehessen. Tájékoztatjuk továbbá, hogy felülellenőrzés elrendelése nem csak az adóhatóság által korábban nem értékelt új tény vagy körülmény miatt történhet, hanem például véletlenszerű kiválasztás alapján is. Az Ön által nevezett üggyel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az ellenőrzés elrendelésének ténye csak egy adóhatósági eljárás megindítását jelenti. Ennek megfelelően a nemzetgazdasági miniszter nem tehetett olyan megállapítást, amely az adóhatóság eljárására vonatkozott volna.

Igazán szépségdíjas válasz, melynek lényege az, hogy azt a későbbi adótitkot, hogy Varga Mihály miniszter utasítja a NAV-ot az RTL vizsgálatára, azért lehetett még nyilvánosságra hozni, mert akkor a vizsgálat még nem kezdődött meg, illetve – a konkrét ügyről tájékoztatást persze nem adva – azt állítja az NGM, hogy akár véletlenszerűen is kiválaszthatták az RTL-t ellenőrzésre.

Ferencz “Zero” Gábor

 

 • trisel

  És ha véletlenül nem tudják megmagyarázni – “jogszabállyal megindokolni” -, akkor legfeljebb hoznak 24 óra alatt egy lex Varga törvényt, attól kezdve aztán Varga bármit és bárkit “véletlenszerű ellenőrzésre” bejelenthet, azt nyilvánosságra is hozhatja és így tovább.
  Azért, ha már, én kíváncsi lennék arra a titokzatos másik 43 cégre is…

 • János Kokos

  Mit nem lehet itt érteni kérem szépen. Egyértelmű, itt mindenkinek mindent tilos, kivéve az aktuális fideszes gyevi bíró. Szar, gerinctelen, mocskos banda ez.

  • Tomkay Gábor

   kivéve a fideszes gyevi birot

  • Tomkay Gábor

   mikor fugjuk megunni,hogy törvényt sértenek embereket megaláznak ,mert nem fideszes ,kék cédulás gazemberek

 • Simon Gábor László

  98 után az akkori MLSz elnököt akarták kirúgni, az UEFA beintett, erre ráküldték az APEH-ot és tönkretették.
  Olyan fidesz módra.

 • Haha

  Az Orbáni politika amely mindent maga alá gyűrt miért kellett egy pribéket is arra biztatni, hogy a feljelentése által induljon vizsgálat. Ami szegény kis Magyar honban van az már a diktatúránál is rosszabb ez már személyi kultusz.amelyben Orbánt istenítik. Azonban nem értem miért tűri ezt el a nép ezt a gyalázatos irányítású rendszert, miért nem lép fel ellene. Sajnos azt látom a magyar népnek súlyos hályog tátong a szemén ha nem látja a valóságot.

 • http://kilatasgaleria.blog.hu ColT

  “Kivéve persze, ha ezt sajtótájékoztatón jelenti be a miniszter. Az teljesen rendben van. ”
  Költői kérdés, hogy mi lenne, ha ezt valaki bejelentené a yardnak, hogy adótitkot sértett… 😀

 • Kim Cat

  A véletlenszerű kiválasztás alapján induló adóhatósági eljárás pont ugyanolyan, mint véletlenül egy stadion fölött kiképzést tartó légierő.

 • nonemart

  Ennek a csűrés-csavarásnak mi vethet véget ? Érdemes lenne ezen elgondolkodni. Nem merem azt hinni, hogy csak a egy brutálisan erőszakos, szélsőséges megoldás létezik erre a felhőmagasságú pofátlanságra ! Végtére is, ebben az országban az 50 % a másik 50% csesztetéséből él. Ez tarthatatlan !

 • Zig Zag

  Nagyon jó írás! Köszönöm és gratulálok a projekthez!

 • Attila I. Regoczi

  ‘Mert mi van, és innen idézem a szakértőt: “ha száz menekült közül csak egy terrorista?” Szóval kezdődik itt is.’

  Ez egy gyülöletbomba? Nem egy jogos kérdés? Még véletlenül sem?
  Ez az írás, ha elfogulatlan lenne, lehetne egy jó, közepes. De így, “megeszi magát”.

  • Horovitz Ernő

   A legtöbb terrorista nem tudja magáról, csak mikor megbízzák a feladattal, akkor ébred rá, hogy egészen más a leányzó fekvése, mint ahogy azt gondolta…:)

 • Vidéki

  1. Kemény magyar vétók

  Mindeközben az ukrán oktatási törvény reformja miatt 2017 végére fagypontra kerültek az ukrán-magyar kapcsolatok.
  pcblog azt várja, hogy a magyar kormány asszisztáljon a magyar lakosság jogainak durva megsértéséhez

  2. A pcblog elvarázsolt újságírója szerint a második és a harmadik Orbán-kormány nemhogy tovább növelte Magyarország energiakitettségét Moszkva felé.

  A pcblog elvarázsolt újságírója megfeledkezik arról, hogy Magyarország 93000 négyzetkilométernyi területén nem találhatók meg azok az erőforrások, amelyek egy modern gazdaság működtetéséhez szükségesek, ezért rá vagyunk utalva az együttműködésre azon országokkal, akik rendelkeznek a nálunk hiányzó erőforrásokkal.

  A nagy probléma ott van, hogy például Németország 357 376 négyzetkilométerre zsugorított területén sem találhatók meg azok az erőforrások, amelyek egy modern gazdaság működtetéséhez szükségesek, ezért rá vannak utalva az együttműködésre azon országokkal, akik rendelkeznek a náluk hiányzó erőforrásokkal.
  Németország területe 357 376 km².
  Az Egyesült Államok 9,83 millió négyzetkilométeres területével 27,5-ször ekkora nagy és természeti erőforrásokben rendkívül gazdag.
  Németország sem tudna megélni más országokkal együttműködés nélkül, import nélkül, míg az Egyesült Államok könnyedén megtehetné ezt.
  Németországban képesek felfogni, hogy teljes önellátásra berendezkedve például
  le kellene állítani a közúti közlekedést kőolaj származékok hiányában, (visszatérve a lóvontatáshoz).
  vagy földgáz hiányában nem tudnák fűteni a lakásokat és
  le kellene állítani a rendkívül jó hatásfokú kombinált ciklusú erőműveiket.
  Rá vannak utalva Ők is például az Oroszországból származó energiahordozók importjára!
  Oroszország területe 17 100 000 km² és bővelkedik azokban a természeti erőforrásokban, amiben a hozzá képest ici-pici Németországban hiány van.
  Honnan kellene Németországnak is földgázt venni?
  “Az Oroszországot és Németországot összekötő Északi Áramlat 2 földgázgázvezeték megépítése a politikától független, “vállalkozói döntés” – mondta a vitatott beruházással kapcsolatban Angela Merkel német kancellár szerdán Berlinben.”
  Németországban képesek felfogni, hogy teljes önellátásra berendezkedve például le kellene állítani a közúti közlekedést kőolaj származékok hiányában, vagy földgáz hiányában nem tudnák fűteni a lakásokat és le kellene állítani a rendkívül jó hatásfokú kombinált ciklusú erőműveiket.
  Rá vannak utalva az orosz energiahordozók importjára, ezért nem zárkóznak el az Oroszországgal folytatott gazdasági kapcsolatoktól.
  A Balti-tenger fenekén húzódó Északi Áramlat 2 gázvezeték 2019-re tervezett elkészülte után
  ÉVI 55 MILLIÁRD KÖBMÉTER FÖLDGÁZT SZÁLLÍTANA OROSZORSZÁGBÓL NÉMETORSZÁGBA
  a balti országok, Lengyelország és Ukrajna kihagyásával.
  “Gerhard Schröder volt német kancellár, aki jelenleg a Nord Stream gázvezeték részvényesi tanácsának elnöke, bekerülhet a Gazprom igazgató tanácsába – írja a Vedomosztyi című lap.
  A vezeték teljes kapacitása évi 55 milliárd köbmétert tesz ki, s ez a hatalmas tartalékokat rejtő Stokman és a Juzsno-Russzkoje lelőhelyekről érkezik a leningrádi területen lévő Viborgba, s onnan a németországi Greifswaldba.” (hvg 2011. május. 23. 12:14)

 • Péter István

  Az iszlamista muszlimok tömeges beáramoltatása Európába az itteni fehér népesség számára egy súlyos biológiai népirtást jelent. A legjobbak és a legnagyobbak éppen ez ellen szeretnék megvédeni Európát és a saját hazájukat és nemzetüket.

 • Andras Racz

  A Videki nevu hozzaszolo rendszeresen ugyanazt a szoveget masolja be az atlatszo.hu-ra kommentekben.

  A mostani, hosszabb kommentjei egy reszet (pl. a “Németország területe 357 376 km²…” kezdetut) mar bekommentelte az alabbi, atlatszo.hu-s helyekre:
  1. https://blog.atlatszo.hu/2017/11/tiz-cafolat-nelkul-maradt-allitas-amelyek-alapjaiban-kerdojelezik-meg-a-paksi-bovites-esszeruseget/
  2. https://pcblog.atlatszo.hu/2017/08/30/putyin-ujra-magyarorszagon-sportdiplomaciai-kontosbe-bujtatott-strategiai-egyeztetes/

  Ez a mostani a harmadik hely, ahova bemasolja ugyanazt a szoveget, amelyikben az Oroszorszagtol valo gazfugges erositese, konkretan az Eszaki Aramlat 2. vezetek mellettt “ervel”.
  Egyszer megirta ezt a szoveget, aztan mindig bekommenteli az orosz befolyasrol szolo cikkek ala.

  Vajon hivatasos befolyasolo troll…?

  • Vidéki

   Ne olvasson, mert az önnek árt!

   pcblog írja: “Sorozatunkban területenként tekintjük át Magyarország Oroszországnak való kitettségét”.
   Ezt feszegeti kitartóan a pcblog, noha már sokan megválaszolták sokszor, hogy mi az oka az Oroszországtól függőségnek, ezért kell a pcblog figyelmébe ajánlani a tényeket, amelyekről a pcblog szeret megfeledkezni.

 • Vidéki

  “A héten nyolc észak európai állam (Dánia, Észtország, Finnország, Íroroszág, Lettország, Litvánia, Hollandia és Svédország) pénzügyminisztere egy közös levélben betámadta Párizs és Berlin terveit. A prudens északiak szerint az eurózóna reform ügyében el kell kerülni „messzeható kompetencia-átruházásokat az európai szintre”. Hozzáteszik, hogy

  „A DÖNTÉSHOZÁSNAK SZIGORÚAN A TAGÁLLAMOK KEZÉBEN KELL MARADNIA”
  (Káncz Csaba, 2018. március 09., 13:00
  Privátbankár.hu)

  Nem mindenütt boldogok attól, hogy az EU-integráció mélyítésével felrúgják az eredeti megállapodást, teljesen megszüntetni akarván a tagállamok szuverenitását.

  “szükség van bizonyos fajta kényszerítőeszközökre” véli a pcblog a vastag betűs alcímben.

  A KGST-ben Moszkva biztosította a kényszerítőeszközöket!
  Valami ilyesmire vágyik a pcblog, csak Moszkva helyébe valaki más lépne!

 • gmihaly

  Amikor felelősen kell gondolkodni, akkor meglepően korrektek és tárgyilagosak a balos agytrösztök.

 • Vidéki

  “Magyarországon a politikai elit évtizedek óta igyekszik meggyőzni a magyar közvéleményt az Oroszországgal fenntartott gazdasági kapcsolatok kölcsönös előnyeiről.”

  Ezzel szembe megy a pcblog, (akinek múzsája Soros Gyuri bácsi) és amelyik úgy tesz, mint a részeg autós, aki a menetiránnyal szembe hajt fel az autópályára és így dühöng:
  “Ez a sok hülye miért jön velem szembe”!?

 • Andrew Barkanyi

  Ez egy megindult folyamat, leállitani nem lehet mert minden konkurens nálunknál tőkeerősebb nyugati cég is ott keresi a szerencséjét…ők az igazi versenytársak nem az oroszok. A kitettséget viszont az oroszok éles szemmel változtatják politikai befolyásuk növelésére. Itt az idegenforgalmi vendéglátóipari szolgáltatásainkkal ingatlanok értékesitésével lehetne némi egyensulyt teremteni. A barterre visszatérés is orosz nyersanyagok esetében vonzó lehetőségeket nyujt!

 • Péter István

  Beteges oroszellenes hisztéria az egész.

  • raikoholista

   Hátha az a kemerovói grillezés se véletlen volt, hanem Putyikának szánt figyelmeztető jel volt valamelyik nyugati titkosszolgálattól, hogytudja már, hol a határ amit nem ildomos átlépni. Ami azt illeti a sors visszaadta a birka oroszoknak a mérgezéses hitványságokat. De úgy tudni, nem is tették zsebre.

  • disqus_NODhSLKta3

   Pontosan!! Tipikus cionista hazugságok!!! Ezeknél az a vétkes aki védekezik, de mit lehet várni a véreskezű terroristáktól, akik az utóbbi évtizedekben százezer számra gyilkoltak ártatlan embereket mindenféle hazugságokra hivatkozva!!! Lásd Irakot!!!

 • gyarmathy zoltán

  amikor ilyen “független” elemzést olvasok, kezdek hinni a soros maffiában. viszont tényleg “független.” a valóságtól, a magyar érdektől, és a legminimálisabb tisztességtől.

  • Laszlo Dolak

   Megindokolnad mi a baj ezzel az elemzessel??

   • gyarmathy zoltán

    kedves barátom! nagyon szivesen. 1, shekhovtsov: támadó külpolitokai spirál, oroszország külpolitikáját most támadónak leirni annyira valóságos mint ” a háboru úgy kezdődött hogy az ellenség visszalőt. kis annamária: orosz lehetőségek: akár igaz is lehetne ha a világ két asszimetrikus hatalomból állna, de közben felnőt kína. és ha nyugat oroszország ellen fordul, önvédelemből is kénytelen megvédeni. 3. inotai edit elfelejti megemlíteni hogy a nato úgy állította össze az oroszország elleni embargót hogy az hogy-hogy se, de lényegileg nem érintette az usa exportját, csak az eu-ét. ez jelentősen csökkenti az eu. lelkesedését. az orosz választás legitimitása. megkapta a túlnyomó többséget. az orosz patkánykodást az ellenzékkel szemben a “demokratikusok” is csnálják, csak talán mások a módszereik. lásd usa olyan szabályzás hogy több mint 200 éve nem tudott harmadik párt felnöni. a soviniszta ukrajna bevonása a natoba remélem tényleg irreális (van még jó is a világon)

 • József Sipos

  igen, van nekünk saját fideszünk…..